Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Prova Kvartal Total! Första månaden gratis.
Prova Kvartal Total! Första månaden gratis.
Granskning |

Del 2: Skolornas stora resultatskillnader väcker förvåning

Illustration: Hans von Corswant.

Trots snarlika socioekonomiska förutsättningar får Hässelbygårdsskolan i Stockholm nästan dubbelt så mycket pengar per elev som Seminarieskolan i Landskrona – och Seminarieskolan når ändå bättre resultat. ”Jag blir ju såklart väldigt förvånad, det är ju en enorm skillnad”, säger Annacarin Jendland, rektor på Seminarieskolan, när hon får veta hur mycket pengar som går till skolor i utsatta områden i Stockholm.

I andra delen av Kvartals granskning om den ojämlika skolan tittar vi närmare på tre svenska grundskolor och hur de använder sina resurser. Läs den första delen ”Ojämnt penningregn över skolor i utsatta områden”.

Av Ludde  Hellberg | 11 februari 2021
Ludde Hellberg är undersökande journalist och Kvartals vd.
Profil I korthet Lästid 9 min Skärmläsarvänlig
I korthet

Så gjordes undersökningen

Vi bad kommunerna redogöra för följande utbetalningar till alla kommunala grundskolor:

 • Grundläggande skolpeng
 • Socioekonomisk ersättning
 • Ersättning för nyanlända
 • Modersmålsundervisning
 • Statsbidrag för karriärtjänster
 • Statsbidrag för likvärdig skola

Särskolor och ersättningar för fritidsverksamheter är undantagna från jämförelsen.

I nio av de elva kommunerna betalas modersmålsundervisningen centralt och erbjuds till skolorna som en så kallad ”fri nyttighet”. För att siffrorna skulle bli så jämförbara som möjligt kommuner emellan valde vi därför att räkna bort den ersättning för modersmålsundervisning som betalas ut till skolorna i de resterande två kommunerna, Stockholm och Linköping. Alla belopp som förekommer i artikeln är alltså exklusive ersättning för modersmålsundervisning. Skillnaderna mellan skolor i utsatta områden och icke utsatta områden är i själva verket större än vad som redovisas i artikeln, eftersom modersmålsundervisning förekommer i större utsträckning i utsatta områden.

Vi frågade också alla kommuner om följande kostnadsposter betalas centralt eller om de betalas av skolorna:

 • Lokalkostnader

Den enda tillfrågade kommunen där lokalkostnader betalas av skolorna är Uppsala. För att kommunernas siffror skulle bli jämförbara bad vi därför Uppsala kommun att redogöra hur mycket respektive skola betalade i lokalkostnad 2020 och räknade av dessa belopp från kommunens utbetalningar till skolorna. Beloppen per elev och läsår som redovisas för Uppsala ska alltså inte täcka lokalkostnader, precis som för övriga kommuner i jämförelsen.

 • Skolmat

I tre av elva kommuner – Borås, Växjö och Örebro – betalar kommunen skolmaten centralt. I övriga åtta tas kostnaden av skolorna. För att kommunernas siffror skulle bli jämförbara använde vi Skolverkets data över kostnad för skolmat i de tre avvikande kommunerna och räknade dessa som extra utbetalningar från kommunerna till skolorna. De redovisade beloppen per elev och läsår ska alltså täcka skolmat i Borås, Växjö och Örebro, precis som för övriga kommuner i jämförelsen.

 • Kapitalkostnader

I följande kommuner betalar skolorna själva kapitalkostnader (ränta- och lånekostnader för exempelvis bänkar och skåp): Botkyrka, Landskrona, Linköping, Stockholm, Uppsala, Södertälje och Örebro. I resterande tillfrågade kommuner tas kostnaden centralt.

I nästan alla tillfrågade kommuner saknas data på hur stora dessa kostnader är. För att få en någorlunda uppfattning om hur stor denna kostnad är kan man använda Stockholms kommun som en referenspunkt. Där var den genomsnittliga kapitalkostnaden per elev ca 500 kronor 2020.

I Landskrona kommun saknas exakt information om kostnaderna, men friskolor ersätts för kapitalkostnader med 1 821 kronor per elev och läsår, för elever i årskurs 7-9. 

 • Rektorslön

I följande kommuner betalas rektors lön centralt: Botkyrka, Göteborg, Landskrona, Stockholm. I resterande tillfrågade kommuner tas kostnaden av skolorna.

I nästan alla tillfrågade kommuner saknas data på hur stora dessa kostnader är för respektive skola. För att få en någorlunda uppfattning om hur stor denna kostnad är kan man använda Stockholms kommun som en referenspunkt. Där var den genomsnittliga kostnaden för rektor ca 2 000 kronor per elev och läsår år 2020.

 • Övriga anmärkningar

Göteborgs kommun kunde inte redogöra exakt för fördelningen av statsbidraget för likvärdig skola. Beloppen som använts i våra beräkningar är enligt kommunen i stort sett korrekta, men består till liten del även av ersättning för administration och fritidsverksamhet.

Linköpings kommun kunde inte redogöra för fördelningen av delar av statsbidraget för likvärdig skola. Detta eftersom bidraget delvis fördelas till olika rektorsenheter och kommunen saknar uppgifter om exakt hur fördelningen till de olika skolorna ser ut.

Beloppen för Stockholms kommun baseras på uppgifter lämnade till Kvartal i mitten av november och bygger på budgeterade utbetalningar för slutet på året. De belopp som betalats ut till skolorna för december månad kan avvika något från de budgeterade beloppen.

I den första delen av Kvartals skolgranskning visade vi hur elva svenska kommuner fördelar resurser mellan skolor i utsatta områden och icke utsatta områden. Störst är skillnaderna i Stockholm, där en skola i ett utsatt område i snitt får 44 500 kronor mer per elev och läsår än en skola i ett icke utsatt område. En av de minsta skillnaderna finns i Landskrona, där en skola i ett utsatt område bara får i snitt 5 500 kronor mer per elev.

I den andra delen av granskningen om den ojämlika skolan ska vi titta närmare på tre kommunala grundskolor med elever från förskoleklass till årskurs nio¹.

 • Mälarhöjdens skola i Stockholm – 1 223 elever (68 000 kr/elev)

Den skola med högstadium som fick minst pengar per elev i Stockholm år 2020. Den ligger i ett välbärgat område strax söder om innerstan.

 • Hässelbygårdsskolan i Stockholm – 459 elever (138 000 kr/elev)

Förutom Rinkebyskolan, som bara har högstadieklasser, var Hässelbygårdsskolan den skola i Stockholm som fick mest pengar per elev 2020. Den ligger i ett utsatt område.

 • Seminarieskolan i Landskrona – 653 elever (75 500 kr/elev)

Seminarieskolan fick mest pengar per elev i Landskrona. Den ligger också i ett utsatt område – men fick bara något mer än hälften så mycket pengar per elev som Hässelbygårdsskolan i Stockholm.

Läs mer Visa mindre