Om fallet Paolo Roberto och andra offentliga personer som begår brott: I en tid där kändisars främsta tillgång är det egna varumärket blir det mediala gatloppet en långt mer kännbar konsekvens än de juridiska följderna. Jörgen Huitfeldt ser en fara för godtycke.  

Så om planerna och kraven runt om i världen på att beskatta Google och Facebook hårdare och slussa pengarna till ekonomiskt pressade medier. I Sverige har det hittills inte varit aktuellt men kan snart bli, spår Jonas Nordling som ser en fara i att fler medier blir beroende av staten.