Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

.

Inlästa texter 

Lyssna på essäer, analyser och krönikor inlästa av skådespelarna Johan Rabaeus och Marika Lagercrantz.

Inlästa texter

Lyssna på essäer, analyser och krönikor inlästa av Johan Rabaeus och Marika Lagercrantz.

Allt under himlen för Kina: Del 2

2020-04-26
Covid-19 har stärkt kommunistpartiet, men också tendenser till en kollisionskurs med västvärlden. Ola Wongs andra text om världen post corona handlar om Kina.

Fler inlästa texter

Skolan och politiken skriker efter lärare, men lärarstudenterna har problem att få praktikplats. Kvartals Johan Svensson skriver om skolvärldens eget moment 22, där det finns för få lärare för att kunna ge blivande lärare praktik.
Förra helgens partiledardebatt i SVT blev ett övertydligt tecken: När medierna är huvudregissör för det politiska samtalet blir väljarna förlorare.
Psykoanalytisk mystik är kittlande för kulturredaktioner men kan vara desto farligare för folkhälsan.
Datorer har tagit läroböckernas plats, trots att eleverna får en sämre läsförståelse av digitala läromedel.
När kan man bränna böcker? Och varför bränns böcker idag?
Fler inlästa