Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Replik |

Replik: Dunder Forslins artikel förstärker fördomar om svenskafrikaner

Kvinnan på bilden könsstympades som barn i Somalia och har i Sverige genomgått en korrigeringsoperation. Foto: Noella Johansson / TT

Det finns inga studier som stödjer uppfattningen att mörkertalen är stora för olaglig könsstympning, skriver Sara Johnsdotter och Lotta Wendel, Malmö universitet, i en replik till Vården vågar inte rapportera om kvinnlig könsstympning av Magnus Dunder Forslin. De menar att vårdpersonalen har en stor benägenhet att anmäla misstänkta fall.

Av Sara Johnsdotter och Lotta  Wendel | 28 december 2020
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
ProfilLästid 5 min Skärmläsarvänlig
I korthet
På sociala medier har Kvartal fått stor spridning av artikeln Vården vågar inte rapportera om kvinnlig könsstympning av Magnus Dunder Forslin. Inte undra på. Texten är uppseendeväckande. Det finns goda grunder att bli upprörd över den bild som målas upp där ­– om den avspeglades i verkligheten. Men det gör den inte.

Låt oss se på hur experter i Europa – i det här fallet EU-organet European Institute for Gender Equality (EIGE) med ansvar för unionens arbete mot bland annat könsstympning – beräknar antal flickor i risk i medlemsländerna.¹

Sanningen ligger mellan ytterligheter

EIGE arbetar med ett spektrum: den ena ytterligheten utgår från att migranter under överskådlig tid behåller sin syn på omskärelse av flickor. I detta scenario är moderns bakgrund i ett land där flickor omskärs tillräcklig för att räkna in alla andragenerationens döttrar i riskgrupp.

Den andra ytterligheten utgår från att migration, och tillvaron i ett land där omskärelse är förbjudet, leder till kulturell förändring. I detta ytterlighetscenario är inga flickor i andra generationen i risk för könsstympning.

Det finns inga studier som stödjer uppfattningen att traditionen upprätthålls i hemlighet …

Sanningen ligger ofrånkomligen någonstans mellan dessa ytterligheter. Den forskning som finns i Sverige och andra västländer pekar på det andra scenariot; det finns starka tendenser till kulturell förändring i aktuella invandrargrupper.² Det finns heller inga studier som stödjer uppfattningen att traditionen upprätthålls i hemlighet och att mörkertalen för olaglig könsstympning skulle vara stora.³

Inga stora mörkertal

Vi arbetar just nu, i ett Forte-finansierat forskningsprojekt, med ett arkiv som innehåller i stort sett alla polisanmälningar och förundersökningar gällande misstänkt könsstympning som finns sedan lagen infördes i Sverige 1982.4 Våra data bekräftar den internationella forskning som ifrågasätter den utbredda uppfattningen om stora mörkertal i invandrargrupper i västerländska länder. I Sverige finns således inga belägg för hypotesen att det skulle finnas stora mörkertal när det gäller könsstympning.

Vad bygger han denna slutsats på – utöver sin egen övertygelse om stora mörkertal?

Påståenden om ”att mörkertalet är mycket stort” framförs emellanåt – men saknar alltid empiriska belägg.5 ”En annan bidragande orsak till de stora mörkertalen är att vårdpersonal helt enkelt inte rapporterar. Man anmäler inte att barn far illa trots vetskap om att detta ska göras skyndsamt,” skriver Dunder Forslin. Vad bygger han denna slutsats på – utöver sin egen övertygelse om stora mörkertal? Våra data är tydliga. Det finns tvärtom en stor benägenhet att anmäla och en stark vilja hos samhällsaktörer att utreda misstänkta fall. Den absoluta majoriteten av anmälningarna visar sig dock vara grundlösa.6

Förstärker existerande fördomar

Skribenter som hävdar att mörkertalen är stora gör det troligtvis i god tro och utifrån en övertygelse om att påståenden av det slaget skyddar flickor i risk. Det är en hedervärd ambition. Dessvärre riskerar resultatet bli det omvända.7 Bortsett från det faktum att artiklar som Dunder Forslins hakar i och förstärker existerande fördomar om svenskafrikanska grupper, så riskerar dessa texter också att medföra att alltfler flickor utsätts för ogrundade anmälningar och kränkande undersökningar.8 Artiklar av detta slag kan alltså göra flickorna mer sårbara och utsatta.

Allra bäst blir det om de starka känslorna utgår ifrån välgrundad kunskap om hur verkligheten ser ut.

Samhället kan och bör bygga och upprätthålla en struktur med god vaksamhet och hög anmälningsbenägenhet. Adekvata stödåtgärder ska erbjudas flickor och kvinnor som genomgått ingrepp. Men detta görs bättre utan att anpassa verksamheterna till fantasibilder av vad som pågår.9 Att förfäras över missförhållanden är en bra drivkraft för social förändring till det bättre. Men allra bäst blir det om de starka känslorna utgår ifrån välgrundad kunskap om hur verkligheten ser ut.

Se noter Visa mindre

Noter

1, EIGE, European Institute for Gender Equality, 2015. Estimation of Girls at Risk of Female Genital Mutilation in the European Union. European Institute for Gender Equality, Vilnius.

2, se exempelvis Gele, A. A., Johansen, E. B., & Sundby, J. (2012). When female circumcision comes to the West: Attitudes toward the practice among Somali Immigrants in Oslo. BMC Public Health12(1), 697. Chu T, Akinsulure-Smith AM (2016). Health outcomes and attitudes toward female genital cutting in a community-based sample of West African immigrant women from high-prevalence countries in New York City. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma25(1):63–83. Johnsdotter S, Essén B (2016). Cultural change after migration: Circumcision of girls in Western migrant communities. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology32:15–25. Vogt, S., Efferson, C., & Fehr, E. (2017). The risk of female genital cutting in Europe: comparing immigrant attitudes toward uncut girls with attitudes in a practicing country. SSM Population Health3, 283–293.

3, Johnsdotter S, Mestre i Mestre RM (2015). Female Genital Mutilation in Europe: An Analysis of Court Cases. Brussels: European Commission, The Directorate-General for Justice. Johnsdotter S, Mestre i Mestre RM (2017). ‘Female genital mutilation’ in Europe: Public discourse versus empirical evidence. International Journal of Law, Crime and Justice, 51:14–23.

4, https://mau.se/forskning/projekt/samhallets-atgarder-vid-misstankt-konsstympning-i-sverige-en-proportionalitetsanalys-av-myndigheters-handlaggning-av-misstankta-fall/

5, Se exempelvis Åberg L: ”Besynnerlig oenighet om könsstympning” (Göteborgs-Posten, 21 juli 2017), https://www.gp.se/debatt/besynnerlig-oenighet-om-k%C3%B6nsstympning-1.4462229; Johnsdotter S: ”Fakta är fakta oavsett vilka politiska vindar som blåser” (Göteborgs-Posten, 23 aug 2017); Åberg L: ”Könsstympning stannar inte utanför rikets gränser” (28 aug 2017), https://www.gp.se/debatt/ k%C3%B6nsstympning-stannar-inte-utanf%C3%B6r-rikets-gr%C3%A4nser-1.4569487; Johnsdotter S: ”Synen på könsstympning ändras vid migration” (Göteborgs-Posten, 30 aug 2017), https://www. gp.se/debatt/synen-p%C3%A5-k%C3%B6nsstympning-%C3%A4ndras-vid-migration-1.4584300.

6, Johnsdotter S: ”64 påtvingade gynundersökningar – inga åtal.” (Dagens Samhälle, 16 aug 2019), https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/64-patvingade-gynundersokningar-inga-atal-28758.

7, Johnsdotter S:”Hva er best i kampen mot omskjæring?” (Dagbladet, 3 aug 2008), https://www.dagbladet.no/kultur/hva-er-best-i-kampen-mot-omskjaering/66448609.

8, Johnsdotter S (2019). Meaning well while doing harm: Compulsory genital examinations in Swedish African girls. Sexual and Reproductive Health Matters, 27(2): 87–99. Johnsdotter S (2020). The bike accident and the canon portrayal of FGM. Female Genital Cutting: The Global North and South (Johnsdotter S, red), 239–258. Malmö: Centre for Sexology and Sexuality Studies, Malmö University.

9, Johnsdotter S, Essén B: “Gå inte på skrönan om könsstympningsfester” (Göteborgs-Posten, 9 feb 2017), https://www.gp.se/debatt/g%C3%A5-inte-p%C3%A5-skr%C3%B6nan-om-k%C3%B6nsstympningsfester-1.4151422.

Redan prenumerant?
Du har läst en olåst artikel från Kvartal
Prenumerera för att få ta del av alla texter och poddar från Sveriges vassaste mediehus.

Redan prenumerant?
Testa Kvartal Total!
Första månaden gratis
Ingen bindningstid.
Till erbjudandet
Eller vill du bara läsa denna artikel?
Har du redan ett konto?
Skapa ett gratiskonto för att lyssna på Kvartals poddar helt kostnadsfritt
* Genom att skapa ett gratiskonto prenumererar du på vårt kostnadsfria nyhetsbrev – avsluta när du vill.