Vårt uppdrag

Kvartal är Sveriges kanske minsta mediehus. Men vi drivs av en stor idé: journalistikens uppgift ligger inte i att torgföra en viss ideologi eller åsikt. Det är fakta och analys som står i fokus i Kvartal. Vi vill bjuda på kunskap och insikt, som underlag för eget tänkande och fortsatta diskussioner.

”Kvartal har ingen värdegrund eller ideologisk riktning – annan än att vuxna människor både har rätten och plikten att diskutera sin samtids frågor utan försök till uppfostran,” stod det i Kvartals första programförklaring. Det är fortfarande denna idé, och den grundmurade respekten för vuxna människors förmåga att tänka själva, som är fundamentet för vårt arbete. 

I både innehåll och formen för samtalet vill Kvartal bidra till att stärka och återupprätta civilitet, rättsstat och fungerande normer, bortom ideologiska positioneringar eller vaga deklarationer om värdegrunder. Vi strävar efter att ge kunskap, informera om relevant forskning och att belysa målkonflikter. Vi vill veta och förstå hur man tänkte när beslut fattades och hur man tänker i dag – egentligen. Vi är intresserade av vilka konsekvenser politiska beslut får – bortom programförklaringarna och försäkringarna om goda avsikter. Vi strävar efter framåtriktade diskussioner som kan peka mot konkreta lösningar och staka ut vägar framåt.

Under det gångna året har Kvartal vuxit med nya medarbetare och fler format. Tidskriften – som under sina drygt två år publicerat knappt 70 längre essäer i varierande ämnen som bostadsmarknaden, kunskapssyn och pedagogik, konstitutionell rätt och utfallet av assistansreformen – har sedan hösten 2017 breddats med de uppmärksammade poddarna Veckopanelen och Fredagsintervjun – med gäster som tidigare statsminister Göran Persson, SVT-chefen Jan Helin, ministrarna Morgan Johansson och Annika Strandhäll och partiledarna Ulf Kristersson och Jan Björklund. Rörlig bild och kortare kommentarer har också tillkommit. Nu lanseras också Kvartals nya hemsida, anpassad för mer material och en växande skara läsare, lyssnare och tittare.

Skepnaden är alltså ny, men idén är densamma: Kvartal ska bidra till att återerövra och etablera civilitet i det offentliga samtalet – bort från enkla paroller och subjektiva känsloyttringar och från en ytlig och konfliktinriktad debatt – och i stället bjuda på insikter, erfarenheter och spaningar för konstruktiva samtal.

Varmt välkommen till nya Kvartal.se.

Stockholm den 6 augusti 2018

Till Dig som följer Kvartal

Kvartal är Sveriges minsta mediehus. Allt vårt material finns på webben och är gratis att ta del av.

Vi är beroende av Ditt förtroende.

Redaktionens arbete finansieras genom donationer från våra läsare, lyssnare och tittare.
Vårt löfte till publiken är att erbjuda Sveriges ledande plattform för vuxen samhällsdebatt och kvalificerad analys.

Du kan bidra till Kvartals arbete.

Bidrag tas tacksamt emot på:

Swish, nr: 1234 99 6484
eller via QR-koden till höger.
Bankgiro 580-9801 till Insamlingsstiftelsen Kvartal.

Vill du stödja oss löpande, lägg upp en stående överföring till konto 1339-0155325, Danske Bank.

Tack för Ditt stöd till fri journalistik.