Tidskriften Kvartal

Kvartal är en periodisk skrift som publicerar välunderbyggda artiklar i aktuella samhällsfrågor.

Redaktion 

Chefredaktör
Paulina Neuding 

Redaktörer
Jörgen Huitfeldt
Therese Bohman

Textredaktör
Per Dahl

Ansvarig utgivare
Paulina Neuding
paulina.neuding@kvartal.se

Redaktionsråd

Katarina Barrling

Magnus Henrekson

Johan Lundberg

Kontakt

info@kvartal.se

Kvartal
Box 3104
103 62  Stockholm

Integritetspolicy

Tidskriften Kvartals integritetspolicy


”Kvartal har ingen värdegrund eller ideologisk riktning – annan än att vuxna människor både har rätten och plikten att diskutera sin samtids frågor utan försök till uppfostran.” Läs vidare.


Tidskriften Kvartal ska främja en vuxen samhällsdebatt genom vederhäftig och saklig samhällsjournalistik, och bidra till att stärka och återupprätta civilitet, rättsstat och fungerande normer. Kvartal ägs och finansieras av Insamlingsstiftelsen Kvartal och står fri från kopplingar till politiska partier och intresseorganisationer.