Tidskriften Kvartal

Kvartal är en periodisk skrift som publicerar välunderbyggda artiklar i aktuella samhällsfrågor.

Artiklar publiceras fortlöpande. Samlingsnummer utkommer fyra gånger per år.

Redaktion 

Chefredaktör och ansvarig utgivare
Peter Santesson
peter.santesson@kvartal.se 

Redaktörer
Sara Larsson
sara.larsson@kvartal.se

Dan Korn
dan.korn@kvartal.se

Redaktionsråd

Katarina Barrling

Magnus Henrekson

Johan Lundberg

Kontakt

info@kvartal.se

Kvartal
Box 3104
103 62  Stockholm


”Kvartal har ingen värdegrund eller ideologisk riktning – annan än att vuxna människor både har rätten och plikten att diskutera sin samtids frågor utan försök till uppfostran.” Läs vidare.


Kvartal ägs och finansieras av Insamlingsstiftelsen Kvartal och står fri från kopplingar till politiska partier och intresseorganisationer. Kvartals utgångspunkt är att en avgörande motsättning inte gäller ideologiska eller politiska positioner utan under vilka former samhällsfrågor ska diskuteras.