Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

PC Jersild

PC Jersild är läkare, författare och tidigare sakkunnig i Statens medicinsk-etiska råd.