Åldersbedömningarna – det varma hjärtat hade behövt ett kallt huvud

Åldersbedömningarna – det varma hjärtat hade behövt ett kallt huvud

2015 bestämde regeringen att medicinska åldersbedömningar återigen skulle genomföras i stor skala. Resultatet blev ytterligare ett haveri. Tusentals unga människor har fått sin ålder bedömd – ett myndighetsbeslut som för dem kan bli livsavgörande – med metoder som på goda grunder kan ifrågasättas. Kvartals Jörgen Huitfeldt försöker gå till botten med hur det ännu en gång kunde gå så fel. 

Read More

Statister i vår berättelse om oss själva

Statister i vår berättelse om oss själva

Bland myndigheter i Sverige har det länge varit känt att systemet för ensamkommande flyktingbarn missbrukats av vuxna migranter. Jörgen Huitfeldt granskade frågan för Sveriges Radio i reportagen De desillusionerade humanisterna och De ensamkommande vuxna, och fann att detta är ett område där gängse journalistiska regler sätts på undantag. 

Read More

Judith Butler om genuskonflikten i Lund: ”Metoden är förkastlig”

Judith Butler om genuskonflikten i Lund: ”Metoden är förkastlig”

Judith Butler är en av världens ledande feministiska tänkare, och dessutom en uttalad förkämpe för akademisk frihet. Nu står hon plötsligt i fokus för en svensk debatt: Statsvetenskapliga institutionen i Lund har bestämt att hennes arbete ska finnas med på en kurslitteraturlista, för könsbalansens skull. I en intervju i Kvartal resonerar Judith Butler om kvoterad kurslitteratur – och om principfrågorna som hamnat i skymundan i debatten.

Read More