Falsklarmet från kyrkan kan följas av fler

När domprost Mats Hermansson ringde i kyrkklockorna för att störa ut ett seminarium i Visby i förra veckan, agerade han på tvärs med Svenska kyrkans uppgift. Men ett uttalande från biskopsmötet 2014 om klockringning kan inspirera fler präster till liknande politiska manifestationer framöver. Det skriver Annika Borg, teol. dr. och präst i Svenska kyrkan, som befann sig på seminariet. 

Read More

Antirasism som splittrar Sverige

Annie Lööfs tal i Almedalen var retoriskt starkt och fick kraftfulla applåder, inte minst när hon skickligt satte en grupp brölande nazister på plats. Men det bärande temat för talet – antirasismen – präglades av samma dilemma som vi är vana vid att se mest från den politiska vänstern: Strävan att manifestera den egna moraliska överhögheten sker till priset av en splittrande och nedrivande retorik, skriver opinionsanalytikern Markus Uvell

Read More

Det gäller väljarnas respekt

Det gäller väljarnas respekt

Stefan Löfven har förklarat att han sitter kvar som statsminister oberoende av valresultatet i september. Men hans vägran att erkänna ett nederlag kan bli dålig taktik – inte bara för att det skulle visa ringa respekt för väljarna. Värre är att han öppet visar att Socialdemokraternas vilja att brunfärga Moderaterna är större än motviljan mot att ge SD inflytande över regeringsbildningen, skriver Kjell-Olof Feldt, som förordar en koalition över blockgränserna.

Read More

Jag överger inte socialdemokratin

SD är i dag på många sätt ungefär det som S var i början på förra seklet: En folklig rörelse som stiger fram genom sitt motstånd mot eliten och som har ett påtagligt nationellt anslag. Och LO-ledningens stenhårda kampanj på temat att SD är ett arbetarfientligt högerparti som vill sänka lönerna och krossa välfärden, har antagligen varit alltför överdrivna och förljugna för att fungera. Det skriver Widar Andersson, chefredaktör på Folkbladet (S), i en kommentar till socialdemokratins kris. 

Read More

Nordkoreanerna som förlorar på samtal

Det är osannolikt att den pågående avspänningen på Koreahalvön leder till minskat förtryck i Nord. Ju fler sydkoreanska investeringar, och ju mer kultur och information som når in i Kim-Jong-uns totalitära samhälle, desto mer hotas den nordkoreanska regimens legitimitet, skriver Benjamin Katzeff Silberstein, forskare i nordkoreansk historia vid University of Pennsylvania.

Read More

Sverige. Bilden av patriarkalt tyranni.

I Sverige och internationellt sprids nu en bild av konflikten i Svenska Akademien som ett utslag av djupgående sexism i det svenska samhället. Ingen tycks komma på tanken att göra journalister ansvariga för denna historias konsekvenser för "Sverigebilden" – trots att detta på ett konkret sätt riskerar Nobelprisets och därmed Sveriges anseende. Det påminner om att Sverigebilden som slagträ i debatten, och kritiken mot debattörer som ansetts skada denna Sverigebild utomlands, aldrig varit en fråga om omsorg om landet.

Read More

Kärnvapen en fråga om nationell identitet

Sverige kan spela en nyckelroll i de förväntade samtalen mellan USA och Nordkorea. Men den nordkoreanska regimen är ökänt nyckfull, samtidigt som kunskapen om landet är begränsad i väst och nyheter ofta svåra att verifiera. Kvartal bad Benjamin Katzeff Silberstein, doktorand i nordkoreansk historia vid University of Pennsylvania, att kommentera mötet mellan utrikesminister Margot Wallström och kollegan Ri Yong-ho.

Read More

Efter Solnadomen: Nämnden och eliten

Föreställningen om inkompetenta nämndemän passar väl in i en samhällsdebatt som alltmer rör sig kring en konfliktlinje mellan experter och elit å ena sidan – och allmänheten å den andra. I dag hamnar även borgerliga partiföreträdare allt oftare på elitsidan i frågor kring demokrati och domstolar. Det menar Rickard Wessman, jurist och tidigare politiskt sakkunnig (M) på Justitiedepartementet.

Read More

Att svänga runt med Trump

Att svänga runt med Trump

"Vi ärvde en lagstiftning som inte var hållbar," svarade statsminister Stefan Löfven när Donald Trump i förra veckan påstod att Sverige haft en för stor invandring. Det är ett avsevärt annat budskap från Löfven än när han deklarerade "Mitt Europa bygger inga murar" i september 2015. Hur är denna totala omvändning möjlig?
Migration handlar ytterst om synen på nationalstaten, och där har den svenska socialdemokratin svängt förr, konstaterar författaren och journalisten Torbjörn Nilsson.

Read More

Rättelse angående UD:s skrivarstugor på Kvinnodagen

Rättelse angående UD:s skrivarstugor på Kvinnodagen

I en kommentar i Kvartal ”Wikipedia har rutiner mot försök till påverkan” (19/2) diskuteras ett initiativ från Utrikesdepartementet på Internationella Kvinnodagen: UD anordnar i dag så kallade ”skrivarstugor”, för att uppdatera och redigera Wikipediaartiklar i syfte att inkludera fler kvinnor. Texten diskuterar initiativet med utgångspunkt i Wikipedias rutiner mot påverkanskampanjer. 

Kommentaren vilar dock på ett sakfel – UD:s initiativ sker i samarbete med Wikimedia. Kvartal har därför valt att helt avpublicera texten, och införa rättelser i sociala medier. Vi beklagar detta. 

Paulina Neuding

Chefredaktör Kvartal

Read More

Besluten som tog terrorn hit

För bara ett decennium sedan hade ett terrorhot av dagens omfattning avfärdats som ett skräckscenario. Men även de mest omtumlande förändringarna i ett samhälle leder förr eller senare till ett nytt normaltillstånd. Rättegången mot Rahmat Akilov fortsätter denna vecka. Men verkligt ansvarsutkrävande efter morden på Drottninggatan förutsätter att vi minns ett annat Sverige.

Read More

Springare – uppenbarligen inte en av "oss"

Debatten mellan polismannen Peter Springare och Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg är bara det senaste exemplet på hur diskussionen delas upp i insiders och outsiders. Otränade debattörer riskerar att uttrycka sig på ett sätt som för tränade debattörer signalerar att de inte hör hemma i gemenskapen – och den uppdelningen sker till stor del efter linjer av klass och social status.

Read More

”Förut var jag brun, nu röstar jag på Socialdemokraterna”

”Förut var jag brun, nu röstar jag på Socialdemokraterna”

Blågula färger, svenska köttbullar och blond svensk design. Att besöka Ikea är att besöka Sverige, konstaterade Olle Wästberg som generaldirektör för Svenska institutet. Men som chefredaktör för Expressen publicerade han en artikel som avslöjade att Ingvar Kamprad länge var medlem i fascistiska Nysvenska Rörelsen. Simon Wiesenthal-centret i Los Angeles pläderade för bojkott av Ikea, men svenskarna förlät företagets grundare – i stället reagerade många negativt på Expressens publicering. Olle Wästberg minns Ingvar Kamprad.

Read More

Förkunnelse förutsätter tro

Förkunnelse förutsätter tro

I veckan meddelade några av Sveriges tyngsta mediehus – bland annat SVT, SR, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet – att man går samman i en kampanj för att granska fakta inför valet. Redan på ett principiellt plan är idén problematisk. Faktagranskning sker i fri konkurrens mellan medier, inte genom att dominerande aktörer går samman för att granska meningsutbyte mellan medborgare, skriver Paulina Neuding

Read More

Kamprad satte bilden av Sverige i världen

Kamprad satte bilden av Sverige i världen

Det var många kända svenskar som en gång var medlemmar i Nysvenska rörelsen. När namnen avslöjades valde de flesta att lägga locket på och tiga. En enda gjorde tvärtom och offentliggjorde sin ursäkt. Det var Ingvar Kamprad. Rabbinen och folklivsforskaren Dan Korn skriver om entreprenören som gjorde mer positivt för Sverigebilden än hela kadrer med statsanställda kommunikatörer.

Read More

Inget vapen att ha liggande hemma

Användandet av handgranater i Sverige saknar inte bara motstycke i vår egen historia, utan bland jämförbara länder. Men de flesta svenskar i dag har aldrig sett en riktig handgranat, och få har förmodligen kunskap om hur de fungerar och används. Henrik Höjer, fil dr i historia och vetenskapsjournalist, skriver om vapnet som skapar rubriker om Sverige utomlands.  

Read More

IQ i Norden: Uppgång och fall

IQ i Norden: Uppgång och fall

Våra samhällen blir allt bättre, så mycket bättre att till och med intelligensen ökar bland medborgarna. Så har den utvecklingsoptimistiska bilden sett ut – och den bekräftades också länge av IQ-mätningar i flera länder. Men nu faller intelligensen i de nordiska länderna. Det är en stark varningssignal för det svenska samhället, skriver Martin Ingvar, en av Sveriges ledande hjärnforskare.

Read More

Potentialen att integrera och ett förfuskat politiskt arv

Sveriges kapacitet att integrera de invandrare man tog emot började överskridas redan under mitten av 1980-talet, då de utlandsföddas sysselsättningsgrad hamnade långt under snittet. En annan indikator var att barn födda i Sverige kunde gå ut grundskolan utan att ha lärt sig fullgod svenska. Men först nu tycks fenomenet integrationspotential ha upptäckts av regeringen, skriver Thomas Gür

Read More