Essä |
Essä |

Framgången skriver sin egen berättelse

Sverige drog aldrig i handbromsen 2015 – Kvartals Ola Wong skriver en essä om hur politiken kan gå vidare från stadiet förnekelse och ilska.

 

av Ola Wong
Essä |
- Lyssna -

Den splittring som uppstått i Sverige kan motverkas med en mer sanningsenlig berättelse om invandrarna, där den välintegrerade majoriteten inte osynliggörs, skriver Evin Rubar.

Essä |
- Lyssna -

Sverige simmar i samma grodkastrull som det forna Jugoslavien, skriver Jasenko Selimovic och uppmanar  svenskar och invandrare till mer diskussion om den nya svenskhetens premisser.