Essä |
Essä |

Att vara kosmopolit och att älska det lokala

Inkluderande nationalism är en förutsättning för demokrati och mänskliga rättigheter och den etniska nationalismens motsats, skriver författaren Dan Korn, och tar folkdräkten som exempel.

Essä |
- Lyssna -

För att demokratin och välfärdsstaten ska överleva måste en känsla av nationell gemenskap med bas i den samhälleliga kulturen byggas, menar statsvetaren Gina Gustavsson.

Essä |
- Lyssna -

Det är inte för sent att ändra kurs, skriver statsvetaren Björn Östbring och presenterar en vision om en liberal nationalism som värnar den gemensamma samhällskulturen.