Fredagsintervjun
Fredagsintervjun

Fredagsintervjun: Stina Oscarson

Stina Oscarson är dramatikern som kanske mer än någon annan tror på samtalets kraft. Samtidigt är hon djupt oroad över debattklimatet.

Fredagsintervjun
- Lyssna -

För att man ska kunna deradikaliseras krävs det nästan alltid möten med icke-dömande människor, säger Christer Mattsson, föreståndare för Segerstedtinstitutet.

Fredagsintervjun
- Lyssna -

När Katia Wagner möter tunisiern Ghazi släpper hon journalistrollen och vill hjälpa honom. Inte ens när han går med i IS ger hon upp.