Fredagsintervjun
Fredagsintervjun

Fredagsintervjun: Lars Nylén

Polisens omorganisation blev en tydlig missräkning. Polisen gick i alla fällor man kan gå i, säger förre chefen för Rikskriminalen och Kriminalvården, Lars Nylén.

Fredagsintervjun
- Lyssna -

Peter Esaiasson tröttnade på gissningarna om förorten och bestämde sig för att grundligt och på plats ta reda på vad de boende själva tycker om sina bostadsområden. …

Fredagsintervjun
- Lyssna -

Hör kortintervjuer från Bokmässan med Johanna Bäckström Lerneby, Galaxia Wallin, Jonathan Lundberg och Johan Wirfält.