Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Kultur |

Vilken status har en fallen man? 

Foto: Unsplash

Den man som inte längre presterar yrkesmässigt riskerar att förlora sin status: Bara en dålig rygg och svullna fingrar berättar om skickligheten vid bandet. Timmarna av övertid är plötsligt ingenting i jämförelse med den oändlighet av ensamhet som breder ut sig. För män i offentligheten är statusfallet kanske än mer förknippat med själva jaget, skriver Helena Granström.

Av Helena Granström | 21 november 2018
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
ProfilLästid 11 min Skärmläsarvänlig
I korthet
En människas sociala status är en komplex och föränderlig konstruktion. Platschefen på bygget kan mycket väl tänkas ha en lågstatusposition både i socioekonomiskt avseende och inom sin egen familj, och en högt aktad man i Bagdad kan efter sin flykt komma att tillhöra det svenska samhällets absoluta bottenskikt. Den kanske enda typ av social status som inte är på detta vis situationsbunden är  – åtminstone i ett storskaligt, modernt samhälle – den som konstitueras i den mediala offentligheten. För den som en gång uppnått en sådan position tycks kopplingen mellan sammanhang, förmåga och status i viss mån upplöst: den offentliga personens höga sociala status skapas och befästs av medierna, och på samma sätt som medierna är den platslös; den är överallt. Den följer med ut från jobbet, in i kapprummet på förskolan och ut på krogen. Med andra ord behöver en verkligt känd person inte bekymra sig om sin position i olika situationer; han eller hon bär sin höga status med sig som en del av sin identitet. 

En brutal följd av denna personbundenhet är

Läs mer Visa mindre