Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Prova Kvartal Total! Första månaden gratis.
Prova Kvartal Total! Första månaden gratis.

Vi vet redan vad som fattas skolan

Foto: Anton Petrychenko / Mostphotos
Av Isak Skogstad | 21 mars 2018
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Profil I korthet Lästid 17 min Skärmläsarvänlig
I korthet
  • Forskning visar att det inte finns någon koppling mellan å ena sidan minskade klasstorlekar, utökad lärarutbildning eller riktat ekonomiskt stöd – och höjda skolresultat å den andra.
  • Progressiv pedagogik, som eftersträvar att öva upp förmågor snarare än lära ut kunskap, och lämnar över ansvaret för utbildningen till eleverna, cementerar det sociala arvet. Omdömesgill katederundervisning och lärarauktoritet lyfter framför allt elever med lågt socialt kapital.
  • Skolsystemet är viktigt och kräver reformer, men först krävs att de idéer som ligger till grund för skolväsendet omprövas i enlighet med relevant forskning.
  • Skolan misslyckande att klara kunskapsuppdraget har konsekvenser för både individen och samhället. Rådande progressiv pedagogik i kombination med en abstrakt och otydlig läroplan ökar kunskapsklyftan, försvårar integration och minskar social mobilitet.
  • Dagens lärarutbildningar kan kompletteras med påbyggnadsutbildningar i pedagogisk metodik och kognitionsvetenskap. Det skulle ge ett tillskott av ämneskompetenta lärare med pedagogisk kunskap som utgår från relevant forskning.
Varken pedagogiken eller läroplanen för den svenska skolan tar hänsyn till etablerad forskning inom bland annat kognitionsvetenskap. Tvärtom utgår man från metoder som står i direkt strid med vetenskapliga rön, skriver Isak Skogstad. Reformer är nödvändiga, men först krävs att man ger upp de idéer som skapat dagens ineffektiva och ojämlika skola.

”I Sverige talar man svenska.”

Citatet kommer från moderatledaren Ulf Kristerssons jultal om integration och social mobilitet, och om att de som inte besitter grundläggande kunskaper i svenska språket får svårt att komma in i samhället. Det kan låta som en självklarhet. Men skolminister Gustav Fridolin reagerade starkt. På sin Facebooksida anklagade han Ulf Kristersson för att använda provokation som politiskt vapen. Skolministern tycktes inte ens dela uppfattningen att språket är en nyckel till integration.

Låt oss backa några månader – till ”den bästa dagen” i Fridolins politiska liv, enligt honom själv. Vid en presskonferens i regeringskansliet har han just presenterat en satsning på sex miljarder kronor till skolan. Målet är att öka likvärdigheten i skolan genom extra resurser till skolor i socioekonomiskt svaga områden. Det innebär bland annat mer pengar till skolor som tagit emot många elever som nyligen anlänt till Sverige. Satsningen liknar den som genomfördes av president Barack Obama, som under en följd år satsade flera miljarder dollar på skolor som länge uppvisat svaga resultat. Utvärderingar av president Obamas åtgärd visar att den i praktiken inte gav någon effekt. [1]

Läs mer Visa mindre