Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content

De svenska kvinnorna som valde islam

Foto: Hubert Elming / Mostphotos
Av Madeleine Sultán Sjöqvist | 13 november 2016
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
I korthet Stöd KvartalLästid 15 minSkärmläsarvänlig
I korthet
  • Forskning byggd på intervjuer med ett antal kvinnliga konvertiter till islam i Sverige och Europa visar att deras val på flera sätt kan ses som en reaktion mot den västerländska kulturens ideal om frihet.
  • Konversionen motiveras inte sällan med att islam skapar den stabila ordning som saknas i en liberal, sekulär demokrati. Konvertiterna är kritiska till västerlandets syn på jämställdhet och fri sexualitet. Det moderna arbetslivets villkor anses skadliga för kvinnor.
  • Islam ger en känsla av att man kan vara “naturlig” och uppskattad i sin identitet som kvinna, maka och mor. Sann jämställdhet måste enligt konvertiterna utgå från könens olikhet.
  • Uttrycket “välja att inte välja” och idén att lydnad och underordning i själva verket är befriande för kvinnor bör tolkas som en reaktion mot det moderna livets krav på självständiga val. Paradoxalt nog är just det moderna samhället en förutsättning för att individen ska kunna välja livsstil – även då valet innebär att leva enligt en konservativ och patriarkal ordning.
Hur är det att som vuxen västerländsk kvinna konvertera till islam? Valet kan tolkas som en reaktion mot den egna kulturens tvingande idé om frihet, skriver religionssociologen Madeleine Sultán Sjöqvist. Islam – i dess konservativa form – anses skapa den trygghet och stabilitet som en liberal, sekulär demokrati inte förmår. I detta perspektiv blir kvinnlig underordning lika med befrielse.

Varför konverterar svenska kvinnor till islam?

Utifrån sett kan det verka svårt att förstå att en icke-troende kvinna, uppvuxen i en västerländsk liberal demokrati, väljer att ta steget in i ett religiöst sammanhang där kvinnans plats och inflytande generellt är betydligt mindre och hårdare reglerade än i väst. Varför gör somliga det valet? Hur kan lockelsen förklaras?

Läs mer Visa mindre