Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content

Vi misslyckas med att värna barnets bästa

Foto: Roland Magnusson / Mostphotos
Av Jenny Sonesson | 1 februari 2017
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
I korthet Stöd KvartalLästid 17 minSkärmläsarvänlig
I korthet
  • Belastningen på socialtjänsten har ökat under senare år – särskilt inom området barn och unga. Brist på tid, kvalificerad personal och tydlig ledning präglar verksamheten. Många ärenden blir liggande och de utredningar som görs leder alltför sällan till åtgärder.
  • Sju av tio socialsekreterare överväger att lämna sina arbeten. Hälften uppger att de inte kan arbeta rättssäkert på grund av ärendemängden. Många drabbas också av hot och våld i tjänsten.
  • En redan pressad verksamhet har försvårats av det stora flyktingmottagandet och ökningen av ensamkommande barn.
  • Sverige tillhör de välfärdsländer där klyftorna mellan barns uppväxtvillkor ökat mest, vilket visar på behovet av en fungerande socialtjänst. Socialtjänsten är viktig även för integrationen, eftersom sociala problem försämrar människors möjlighet att rota sig i landet.
  • Politiker som kräver att demografin förändras ytterligare på kort tid måste i sin tur avkrävas konkreta svar på hur socialtjänsten ska klara av sitt uppdrag.

För en allt större grupp barn är Sverige inte ett bra land att växa upp i. Den sociala barnavården har ett av samhällets viktigaste uppdrag men ges inte förutsättningar att klara av sitt arbete. Trots många varningar har problemen inom socialtjänsten tillåtits växa och utsatta barns behov försummats. Konsekvenserna för samhället kommer att bli kännbara, skriver Jenny Sonesson. 

Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn.

Per Albin Hansson, partiledare (S). Ur Folkhemstalet, 1928.

Det stöd och skydd som kan ges av socialtjänsten till barn och unga som växer upp i familjer med exempelvis missbruk, psykisk sjukdom, sexuella övergrepp eller där våld förekommer är mycket betydelsefullt. Eftersom följderna av uteblivet skydd och stöd kan bli ödesdigra är det särskilt allvarligt om nämnden inte utreder anmälningar som rör detta.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Läs mer Visa mindre