REPLIK. Rasmus Isaksson, förbundsordförande DHR och Jens Rydström, professor i genusvetenskap, replikerar på ett inlägg av Oscar Swartz om den svenska sexköpslagen. Han jämför synen på sexhandel i Sverige och Tyskland: Sveriges avvikande strategi (om sexköp) väcker förvåning, i Kvartal den 23 maj.

Oscar Swartz skriver i Kvartal att ”Sveriges avvikande strategi väcker förvåning”. När han jämför Sverige med Tyskland, som har en helt annan syn på sexuella tjänster, skapas en felaktig och negativ bild av personer med funktionsnedsättning. Vi bör i stället prata om attityder som allt för ofta beskriver personer med funktionsnedsättning som antingen asexuella eller som oattraktiva. De flesta människor har sexuella behov, oavsett om vi har en funktionsnedsättning eller ej. Det bör vi tala mer om.

Inte samma sak

Vi vill betona att sexuell assistans och sexarbete/prostitution är olika saker. I en del länder innebär sexuell assistans att man kan kontakta en sexarbetare, men så är det inte här. Oscar Swartz gör diskussionen om sexuell assistans i Sverige en rejäl björntjänst när han använder personer med funktionsnedsättning som argument mot den svenska sexköpslagen.

Att göra denna aspekt av sexuell assistans … till ett huvudargument i den svenska prostitutionsdebatten är ett cyniskt utnyttjande av de krav som personer med funktionsnedsättning ställer på sexuell assistans.

Sexuell assistans kan bestå av många saker. Sexualupplysning kanske är den mest grundläggande, när studie efter studie visar att personer med funktionsnedsättning får undermålig sex- och samlevnadsundervisning. Sexualupplärning är en annan del, eftersom många behöver assistans för att lära sig tekniker att onanera, använda sexhjälpmedel eller att utforska sin egen eller andras kroppar. Sexualhjälp är en tredje aspekt av sexuell assistans, som kan bestå av assistans för att applicera ett sexhjälpmedel eller komma i läge för att ha sex med en partner. En fjärde form för sexuell assistans, att kontakta en sexarbetare, är tillåtet i många länder men inte i Sverige. Att göra denna aspekt av sexuell assistans, som även i andra länder är den ovanligaste, till ett huvudargument i den svenska prostitutionsdebatten är ett cyniskt utnyttjande av de krav som personer med funktionsnedsättning ställer på sexuell assistans.

”Inget om oss, utan oss”

”Nothing about us, without us” (Inget om oss, utan oss) är en slogan myntad av aktivister inom funktionshinderrörelsen. Personer med funktionsnedsättning är de främsta experterna på sina egna behov. Det är en fråga om att ha makten över det egna livet, att föra sin egen talan och visa på de lösningar som fungerar för den enskilda individen. Det är bland annat därför det är beklämmande att Oscar Swartz använder personer med funktionsnedsättning som ett slagträ i en debatt om prostitution.

Vi behöver prata mer om attityder och arbeta mer med normer.

För att skapa förutsättningar för ett ökat sexuellt välbefinnande för personer med funktionsnedsättning är det mer relevant att fokusera på levnadsvillkor än att förespråka legalisering av sexuella tjänster. Det är exempelvis viktigt att jobba för att samhället ska bli mer tillgängligt, för att bryta ofrivillig ensamhet och isolering. Personlig assistans är för många en förutsättning för att på ett värdigt sätt kunna sköta sin egenvård, sin hygien och ha ett självbestämmande vilket är av betydelse i nära relationer.

Vi behöver prata mer om attityder och arbeta mer med normer. Detta gäller även normer kring hur vi förväntas vara och fungera som människor – kroppsligen, sexuellt och socialt.