Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Kultur |

Vem ska en kvinnlig akademiker gifta sig med?

Charles J Sharp, Sharp Photography / Wikimedia Commons
Av Oscar C. A. Anderson | 14 februari 2019
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
I korthet Stöd KvartalLästid 9 min
I korthet
  • Analyser av människors partnerval pekar på att kvinnor i högre grad än män tar hänsyn till faktorer som inkomst och social status när de väljer livskamrat av motsatt kön.
  • I västerländska samhällen är akademiska studier en dominerande väg till samhällsposition. Men i Sverige kommer akademikergruppen snart att bestå av fler kvinnor än män.
  • Om faktorerna som styr kvinnors val av partner står sig kommer följaktligen partnermarknaden för akademiker inom en framtid att präglas av obalans – ett markant överskott av kvinnor.
  • Detta kan få tydliga följdverkningar både för enskilda och för samhället, och den situationen lär knappast kunna påverkas genom reformer av skilda slag.
Sociologiska studier visar hur heterosexuella mäns och kvinnors partnerval skiljer sig. Kvinnor tenderar att söka sig till män med högre status och lön. Vad händer när svenska akademikerkullar i allt högre grad kommer att bestå av kvinnor? Oftast är det ju akademiska studier som ger statusen och inkomsten. Kommer de sociala normerna att förändras?

Under de senaste tio åren har fler än sex av tio som antagits till högskolan varit kvinnor. [1] Om proportionerna består bland dem som avslutar utbildningar, vilket de förefaller göra, kommer alltså tre av fem utexaminerade akademiker i Sverige framöver att vara kvinnor.

Läs mer Visa mindre