Förväntningarna var högt ställda när Palmeutredningen skulle avlägga slutrapport. Men av reaktionerna att döma blev det hela en flopp. Vems fel var det? Och kan Sverige komma till ro med denna semilösning?

Det moderata finansborgarrådet Anna König Jerlmyr gästade Fredagsintervjun där en stor del kom att handla om arbetsmiljön på hennes eget kansli. Hur mår Moderaterna i Stockholm?

Polisen har valt att tillåta demonstrationer till stöd för Black Lives Matter i USA trots coronareglerna som förbjuder folksamlingar över 50 personer. Borde de gjort på annat sätt?

I panelen: Paula Bieler Eriksson, student och tidigare riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, Daniel Suhonen, chef för den fackliga tankesmedjan Katalys  och Torbjörn Elensky, författare och skribent.