Den sista veckopanelen för säsongen gör en tillbakablick på det unika tertialet då Sverige stängde ner, fast bara lite. Då vi ombads stanna hemma om vi var sjuka och tvätta händerna frenetiskt och hålla avstånd. Men vann Sverige på vårt djärva vägval? Och vem skötte sig bäst: makthavarna eller medborgarna?

Panelen diskuterar också rörelserna just nu inom migrationspolitiken, utrikesminister Ann Lindes omdiskuterade tv-intervju med tyska kanalen Deutsche Welle och radions första Sommar-värdar, bl a Greta Thunberg.

I panelen: Karin Svanborg Sjövall, avgående vd för Timbro, Inga-Britt Ahlenius, tidigare chef för Riksrevisionsverket och Dana Pourkomeylian, jurist och liberal skribent.