Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Om Kvartal

Välkommen till Kvartal

Jörgen Huitfeldt, chefredaktör

Massmedierna kallas ibland för den tredje statsmakten. Uttrycket kan spåras bakåt till 1800-talet i Sverige och syftar på hur riksdag och regering ska granskas av en utomstående aktör – medierna. Denna makt ska vara fristående från de andra och ha sitt uppdrag från folket, eller på modern svenska – publiken.

Av Jörgen Huitfeldt | 18 maj 2021
Jörgen Huitfeldt är chefredaktör på Kvartal.
ProfilLästid 2 min Skärmläsarvänlig
I korthet

I den tredje statsmaktens uppdrag ingår att berätta om problem som folket upplever, att kräva svar av den politiska makten, att påvisa när maktmissbruk eller vanstyre sker samt att bidra till en debatt som är konstruktiv och för samhället framåt. Kvartal har uppstått ur en växande längtan efter en samhällsjournalistik som lever upp till denna ursprungliga tanke.

Kvartals grundidé är att återupprätta ett vuxet samtal, en samhällsdebatt där argumentens styrka och belägg är det som avgör vilken tyngd de ges, inte vem som framför dem. Ett samtal där vi lyfter fram det konstruktiva och sakliga och där vi lämnar polariserande retorik och hårda personangrepp därhän. Och där vi – i stället för att brännmärka – välkomnar analyser som går på tvärs med det gängse synsättet eftersom oliktänkande i alla tider har varit de som fört samhället framåt.

De vägar vi hittills gått för att leva upp till detta är långa intervjuer och samtal som drivs av nyfikenhet och ett utforskande förhållningssätt. Podcasterna Fredagsintervjun och Veckopanelen har ge

Läs mer Visa mindre