Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Prova Kvartal Total! Första månaden gratis.
Prova Kvartal Total! Första månaden gratis.
Samhälle |

Vart är inflationen på väg?

Matpriserna har ökat kraftigt under 2022. Illustration: Unsplash.

I spåren av pandemin och Ukrainakriget har inflationen ökat. Men samhället är idag bättre rustat att undvika bestående hög inflation än senast, på 1970-talet, då prisstegringarna sköt fart. Men det saknas inte orosmoln, skriver ekonomiprofessorn Lars Calmfors.

Lyssna på texten
Laddar ...
Följ Kvartals poddar: Apple | Spotify
Av Lars Calmfors | 16 november 2022
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Profil Inlästa texterLästid 9 min Skärmläsarvänlig
I korthet
År 2022 har kännetecknats av hög inflation. I oktober var inflationstakten, det vill säga prisnivåns förändring i förhållande till samma månad i fjol, mätt med KPIF (konsumentprisindex med fast ränta) 9,3 procent.1 Prisökningarna är breda. I augusti översteg de 4 procent för mer än 60 procent av produktgrupperna i KPIF.2

Inflationsuppgången i Sverige förklaras av internationella prisstegringar på grund av globala utbudsstörningar. Först kom leveransproblem till följd av bristande fraktkapacitet och nedstängningar i särskilt Kina under återhämtningen efter pandemikrisen. Sedan tillkom prisökningar på främst naturgas och olja, och därmed på el, samt på jordbruksprodukter i samband med Ukrainakriget.

Läs mer Visa mindre