Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Samhälle |

Värderingsklyftan mellan Ukraina och Ryssland växer

Är du villig att slåss för ditt land? Frågan har ställts i globala enkätstudier. FOTO: TT NYHETSBYRÅN

Ryssland och Ukraina har båda ingått i Sovjetunionen, och båda länderna är präglade av ortodox kristendom. Men under 2000-talet har skillnaderna i värderingar ökat länderna emellan.

Av Henrik Höjer | 1 mars 2022
Henrik Höjer är Kvartals vetenskapsredaktör. Han är även historiker och författare.
ProfilLästid 4 min Skärmläsarvänlig
I korthet
World Values Survey mäter sedan flera decennier tillbaka värderingar bland representativa urval av befolkningarna i merparten av världens länder. I deras databas kan man ta fram siffror och själv göra analyser. Om man väljer att jämföra Ukraina och Ryssland så framkommer att länderna blivit allt mer olika under 2000-talet – även om de är relativt lika placerade på den så kallade kulturkartan.

Enstaka frågor kan förstås feltolkas genom svåröversättbara begrepp, men tanken är att genom många olika frågor ge en faktisk bild av värderingarna inom ett land.

En fråga som ställts är: Hur viktigt är det att leva i ett demokratiskt land? Det representativa urvalet har fått gradera svaren från ett (helt oviktigt) till tio (mycket viktigt). Hela 45 procent av ukrainarna gav maximalt stöd, 10 poäng. I Ryssland ger 23 procent samma svar. I Sverige var siffran 73 procent.

Över tid kan man se att denna klyfta har växt. I Ukraina har gruppen som värdesätter demokrati maximalt ökat från runt 35 procent tidigare under 2000-talet. I Ryssland har gruppen tvärtemot minskat, från knappt 30 procent under samma tid. Klyftan i demokratisyn växer alltså mellan länderna. (I Sverige är stödet rätt stabilt)

Till exempel värderar unga både i Ukraina och Ryssland vikten av att leva i ett demokratiskt land högre än äldre.

Dessa siffror är förstås nationella genomsnitt – det kan finnas geografiska variationer, liksom mellan åldersgrupper, kön, utbildningsnivåer och så vidare. Till exempel värderar unga både i Ukraina och Ryssland vikten av att leva i ett demokratiskt land högre än äldre. Utbildningsnivå medför däremot inte lika tydliga skillnader.

Auktoritärt Ryssland

Ska människor lyda sina ledare i en demokrati? Ja, 22 procent i Ryssland håller med helt och hållet – mot 8 procent i Ukraina. Och samma tendens finner man här – denna grupp ökar i Ryssland men minskar något i Ukraina. I Sverige är siffran 7 procent.

Och även här är åldern en faktor. Unga betonar frihetliga värden högre. Störst skillnad hittar man mellan unga ukrainare och äldre ryssar – 4 mot 34 procent menar att man ska lyda sina ledare i en demokrati.

Både Ukraina och Ryssland är relativt patriarkala samhällen. Det märks på exempelvis denna fråga: Är mäns och kvinnors lika rättigheter en essentiell del av demokrati? 48 procent håller med helt och hållet i Ukraina, mot 42 procent i Ryssland. I Ryssland har andelen sjunkit under 2000-talet, landet blir uppenbarligen allt mer patriarkalt. I Ukraina har siffran varit rätt statisk.

Är män bättre politiska ledare än kvinnor? Hela 20 procent av ryssarna håller med starkt…

I Sverige håller 87 procent med helt och hållet (det vill säga 10 på en 10-gradig skala).

Är män bättre politiska ledare än kvinnor? Hela 20 procent av ryssarna håller med starkt, 16 procent av ukrainarna. Och 1 procent av svenskarna.

Ska människor själva vara fria att välja sina ledare i fria, demokratiska val? I Ukraina håller 48 procent med helt och hållet, 38 procent i Ryssland. I Ryssland har siffran sjunkit under 2000-talet, i Ukraina har den varit stabil. Unga ukrainare är de som i allra högst grad håller med om denna fråga. I Sverige är siffran 74 procent. (Några tycker kanske att denna siffra är generellt låg, men detta är andelen som svarar 10 på en 10-gradig skala. Lägger man ihop de som svarat 8, 9 och 10 ökar gruppen betydligt, men tendensen är likartad.)

Får armén ta över om styret är inkompetent i en demokrati? Hela 13 procent i Ryssland håller med helt och hållet, mot 7 procent i Ukraina (och 2 procent i Sverige). Även här är äldre mer positiva, framför allt i Ryssland, där hela 18 procent av 65-plussarna håller med helt och hållet.

Hur villig är du att slåss för ditt land? I Ukraina säger 60 procent ja, i Ryssland 69 procent ja – och i Sverige 80 procent! Dessa siffror har varit rätt konstanta sedan slutet av 1900-talet i alla tre länderna, och kanske säger något om den generella lojaliteten till sitt land.

Den yngre generationen, som växt upp i en överlag friare och mindre våldsam värld, ger trots allt hopp för framtiden – både i Ukraina och i Ryssland.

En annan fråga är om politiskt våld någon gång kan vara försvarbart. I Ukraina svarar 60 procent att det aldrig kan vara det. I Ryssland är siffran 52 procent. Och i Sverige 69 procent.

Även demokratiklyftan växer

Demokratin i Ukraina bedöms av experter långt högre än Rysslands, enligt exempelvis Freedom House där Ukrainas demokrati får 61 poäng på en 100-gradig skala. Rysslands får 19 poäng på samma skala. Trenden över tid visar att Ukraina – som ett av få länder i världen – demokratiseras (om än lite), medan Ryssland fortsätter att avdemokratiseras.

Så kan man fortsätta – det finns ingen brist på siffror över samhällsutvecklingen i dessa två länder. De inskärper alla att de två ländernas utveckling och befolkningar går åt olika håll. Värderingarna bygger nationella genomsnitt – individuella avvikelser förekommer förstås – men generellt är yngre människor mer frihetliga i sina värderingar.

Den yngre generationen, som växt upp i en överlag friare och mindre våldsam värld, ger trots allt hopp för framtiden – både i Ukraina och i Ryssland.

Redan prenumerant?
Du har läst en olåst artikel från Kvartal
Prenumerera för att få ta del av alla texter och poddar från Sveriges vassaste mediehus.

Redan prenumerant?
Testa Kvartal Total!
Första månaden gratis
Ingen bindningstid.
Till erbjudandet
Eller vill du bara läsa denna artikel?
Har du redan ett konto?
Skapa ett gratiskonto för att lyssna på Kvartals poddar helt kostnadsfritt
* Genom att skapa ett gratiskonto prenumererar du på vårt kostnadsfria nyhetsbrev – avsluta när du vill.