Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Politik |

Svensk vänster har övergett sina principer under corona

Illustration: Hans von Corswant

FHM:s coronastrategi har gjort Sveriges smittskydd till en fråga om eget ansvar. Märkligt nog har svensk vänster slutit upp bakom en strategi som bortser från klass- och maktskillnader, prioriterar individens frihet och värnar vissa gruppers intressen på bekostnad av andras. Markus Balázs Göransson, fil.dr i internationell politik, skriver om en vänster som under pandemin har intagit liknande positioner som den internationella hårdhögern.

Av Markus Balázs Göransson | 30 juli 2021
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Profil I korthet Lästid 11 min Skärmläsarvänlig
I korthet
  • Stora delar av Sveriges vänster stödjer en pandemihantering i kraftig oklang med sina egna ideologiska principer, och i stark kontrast mot hur vänstern internationellt har stött en stringent, solidarisk pandemihantering.
  • FHM:s strategi har individualiserat hanteringen av ett samhällsproblem, som främst har drabbat utsatta samhällsgrupper som äldre, riskgrupper och trångbodda invandrare; de som vänstern vanligtvis vill skydda.
  • Den svenska coronastrategin har rötter i nyliberala idéer om ”eget ansvar” och överlåtandet av delar av statens ansvarsområden till individer, vilket strider mot svensk vänsters kritik av eget ansvar inom andra områden.
  • Få inom vänstern har utsatt pandemihanteringen för makt- och klasskritik.
  • Vänsterns stöd tycks grundad i förnekandet av att hanteringen har en stark politisk slagsida.
I Sverige har huvudansvaret för smittbekämpningen delegerats till individer. Genom frivillig följsamhet mot Folkhälsomyndighetens smittskyddsråd ska Sveriges invånare begränsa smittspridningen. Men individer har olika förutsättningar och olika drivkrafter för att förändra sitt beteende. De som är minst sårbara för smittan har haft minst incitament för att minska smittspridningen. De som är mest sårbara har fått skydda sig själva bäst de har kunnat och hoppas att andra tar sitt ansvar.

Vänstern har historiskt kritiserat andra åtgärder som bygger på valfrihet och individuellt ansvar. Man har ifrågasatt det fria skolvalet, det fria vårdvalet och fördelningen av föräldraförsäkringen, bland annat. Man har framhållit att tal om valfrihet och eget ansvar ofta bygger på naiva föreställningar om individers självständighet, då individer ingår i sammanhang som i många fall starkt kringskär deras möjligheter att fatta fria och jämlika val. Man har påpekat att individer har olika förutsättningar och olika maktpositioner, och att det offentliga bör kompensera för detta i den sociala rättvisans namn. En bärande tanke har varit att myndigheter och andra offentliga organ kan och bör kliva in för att kompensera för sociala orättvisor och skydda utsatta. Detta har varit några av den svenska vänsterns grundvalar.

Läs mer Visa mindre

Redan prenumerant?
Testa Kvartal Total!
Första månaden gratis
Ingen bindningstid.
Till erbjudandet
Eller vill du bara läsa denna artikel?
Har du redan ett konto?
Skapa ett gratiskonto för att lyssna på Kvartals poddar helt kostnadsfritt
* Genom att skapa ett gratiskonto prenumererar du på vårt kostnadsfria nyhetsbrev – avsluta när du vill.