Med bara två dygn kvar till valet bjuder vi på det allra sista avsnittet av Valspurten. Idag med inte mindre än två hemliga gäster som dessutom bjuder på en riktigt tuff minidebatt om populism.  Vid programledare Jörgen Huitfeldts sida idag finns Karin Olsson och Widar Andersson som utvärderar gårdagens partiledardebatt i TV 4 samt diskuterar Charlie Weimers partibyte från  KD till SD.