I detta första avsnitt av Väljarpodden berättar Markus Uvell och Karin Nelsson om den pessimistiske någonstansaren – väljartypen som gäckat analytikerna och som anses förklara en stor del av SD:s framväxt. Kvartal har låtit genomföra en exklusiv undersökning av svenskarnas attityder, och resultatet ger en ny bild av den svenska väljarkåren. Programledare är Jörgen Huitfeldt.

Så gjordes undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Kvartal inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Analysen är gjord av Inizio och Nordic PA Research. Målgruppen är svenska allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 506 intervjuer under perioden 6-15 augusti 2018 och är genomförd som en webbundersökning. Urvalet är prestratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Den statistiska analysen som definierar de olika kategorierna bygger på frågorna:

På det hela taget, tycker du att Sverige idag är på rätt eller fel väg?

Rätt väg.

Fel väg.

De som svarar att Sverige är på rätt väg definieras som optimister och de som svarar att Sverige är på fel väg definieras som pessimister.

Även om det kan vara svårt, vilket påstående stämmer bäst överens med din uppfattning?

Jag har mest gemensamt med andra på min hemort.

Jag har mest gemensamt med andra som är som jag oavsett var de bor i världen.

De som svarar att de har mest gemensamt med andra på min hemort definieras som någonstansare.

De som svarar att de har mest gemensamt med andra som är som dem oavsett var de bor i världen definieras som varsomhelstare.

Läs mer om hur Inizio arbetar här: http://inizio.se/wp-content/uploads/2018/05/IniziosMetodbeskrivning-2.pdf 

och här: http://inizio.se/kvalitet/om-felmarginaler-och-osakerhet-i-undersokningar/