Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content

Vad händer om kärnkraften läggs ned?

Foto: artbitz / Mostphotos

Svensk kärnkraft kan komma att avvecklas i förtid. Men sannolikt blir Sverige även i fortsättningen beroende av kärnkraftsel – nu producerad i Finland. Därmed ökar sårbarheten i energisystemet. Om importen förhindras kan vi räkna med kraftigt höjda elpriser och effektbrist. Thomas Tangerås och Erik Lundin skriver om vår mest omdebatterade energikälla.

Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
I korthet Stöd KvartalLästid 16 minSkärmläsarvänlig
I korthet
  • Om svensk kärnkraft avvecklas blir elpriserna i Sverige beroende av finsk kärnkraft.
  • Utan import av kärnkraftsproducerad el kommer elpriset att stiga kraftigt.
  • Den förnybara elen i Sverige kan inte lösa försörjningsproblemen.
  • Mängden kärnkraft i Norden förblir konstant.
  • Den nya finska reaktorn bygger på obeprövad teknologi och har ännu inte tagits i bruk.
Blev det till slut kärnkraftsmotståndarna som gick segrande ur striden om den svenska kärnkraften? Den 28 april förra året meddelade Vattenfall att företaget lägger ner kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2 i förtid. Den nya planen är att ta reaktorerna ur drift mellan år 2018 och 2020, i stället för år 2025 som tidigare aviserats. Enligt Vattenfall fattades beslutet på affärsmässig grund till följd av låga elpriser, höga skatter och ökande produktionskostnader. Fem månader senare beslutade E.ON:s styrelse att ta kärnkraftsreaktorerna Oskarshamn 1 och 2 ur drift innan de uppnått den planerade livslängden på 50 år. Den 7 januari i år varnade Vattenfall för att samtliga svenska reaktorer kan komma att läggas ner om de ekonomiska villkoren inte blir bättre. Samtidigt delar inte alla ägare den pessimistiska framtidsvisionen. Fortum, som är minoritetsägare i Oskarshamn, har motsatt sig E.ON:s planer och vill att reaktorerna ska drivas vidare.

Läs mer Visa mindre