Valmyndighetens väljarstatistik på distriktsnivå visar tydligt att distrikt där många har rösträtt endast i kommunvalet påfallande ofta också är områden som har annat gemensamt – som att de listas av polisen som oroliga.

Demoskops opinionschef Peter Santesson beskriver i Dagens Samhälle hur den detaljerade listan över svenska valdistrikt skänker större förståelse för vissa områdens sociala problem. De områden där många bara kan rösta i kommunvalet – och alltså inte är svenska medborgare – överensstämmer i så gott som alla fall med de områden som polisen listat som ”särskilt utsatta”. Santesson fortsätter: ”[n]är så pass många utan en längre förankring till det svenska samhället koncentreras till samma kvarter är det inte alls förvånande att antisociala strukturer kan äta sig in i på den yta som det svenska samhället inte har fyllt”. (Källa: Dagens Samhälle 3/9)