Varför vill alla islamister vara med i Miljöpartiet?”

Ivar Arpi på Svenska Dagbladets ledarsida ställer frågan med anledning av de återkommande kopplingarna mellan regeringspartiet och extremister. Nu senast gäller det organisationen Milli Görus vars svenska gren i Malmö leds av den tidigare miljöpartistiske politikern Idris Yildiz.  Hat mot judar har återkommande spridits av Milli Görus företrädare i både Turkiet och i Europa, enligt Svenska kommittén mot antisemitism. I rörelsen tidning Milli Gazete har man bland annat enligt Kvällsposten kunnat läsa att judarna ”lyckats få hela världen att tro på myten om ‘Förintelsen’”. Tidigare har Miljöpartiets Mehmet Kaplan fått lämna den rödgröna regeringen på grund av kopplingar till Milli Görus och Grå vargarna.