Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Kultur |

Tondöv kommunikation när invandrare ska lockas till vaccinering

I mitten Jonas Gardell, som är del av kampanjen #kavlaupp. Texten är på arabiska och uppmanar till vaccinering. Den rörliga affischen med Gardell visas på digitala utomhustavlor i hela landet. Rubrikerna kommer från Aftonbladet, Hallandsposten och Dagens Nyheter. Kollage: Kvartal. Foto: Mattias Edwall.

Vi har en lång väg att vandra innan coronaviruset stoppas i invandrartäta områden. Att vaccinet kallas djävulens redskap eller påstås göra den vaccinerade homosexuell är allvarligt. Men det är också uppseendeväckande att myndigheterna inte tycks kunna kommunicera med utsatta befolkningsgrupper.

Av Nuri Kino | 3 juni 2021
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
I korthet Stöd KvartalLästid 8 minSkärmläsarvänlig
I korthet

Vi har en lång väg att vandra innan smittspridningen av coronaviruset stoppas i socioekonomiskt utsatta områden.

Regeringen har givit FHM och andra myndigheter uppdraget att informera om vaccination, särskilt i grupper där vaccinationstäckning sedan tidigare är låg. Lena Hallengren är nöjd trots att siffror är låga vad gäller vaccination i invandrargrupper.

Vaccinationsskeptikerna hävdar bland annat att det i vaccinet finns ett chip som kommer att kontrollera den vaccinerade. Eller att de blir homosexuella.

De flesta människor lever numera via sina mobiler. Men människor från olika kulturer använder olika sociala och traditionella medier.

Det är bra att pengar spenderas på kommunikation som #kavlaupp där kändisar visar att de vaccinerats. Men få av dessa är kända av invandrare. Och ska vi stoppa smittspridningen i socioekonomiskt utsatta områden måste vi nå människorna på deras villkor.

Kända personer har rekryterats till att kavla upp ärmarna för att visa att de har vaccinerat sig. Bra så. Problemet är att allt för många av dessa kändisar inte är kända i invandrartäta förorter. Att Jonas Gardell kavlar upp ärmen och att vi på arabiska får veta att han vaccinerat sig, kommer knappast att få fler i Tensta att vaccinera sig.

Mycket tyder på att vi har en lång väg att vandra innan smittspridningen av coronaviruset stoppas i socioekonomiskt utsatta områden. Om bland annat detta handlade Ledarpodden1 där jag nyligen deltog. Vi talade om civilsamhällets initiativ och agerande, exempelvis #kavlaupp, och hur det tar vid där det offentliga inte lyckats.

Vi har nämligen ett problem i Sverige. Folkhälsomyndigheten (FHM) redovisade i början av maj att 91 procent av alla inrikes födda över 80 år i slutet av april hade fått minst en dos vaccin. Motsvarande andel för personer födda i Asien var 66 procent, Mellanöstern och Sydamerika 62 procent, Nordafrika 59 procent, och övriga Afrika 44 procent.2 I december 2020 gav regeringen FHM, Läkemedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra informationsinsatser om vaccination mot covid-19: ”Myndigheterna ska särskilt rikta sig till grupper där vaccinationstäckningen redan nu är lägre gällande andra typer av vacciner”, slogs det fast.3

Läs mer Visa mindre