Thomas Idergards väg mot den moderata partitoppen var utstakad. Av många sågs han till och med som en given kandidat till partiledarposten så småningom. Han skulle bara växa till sig lite först. Det gjorde han. Men inte på det sätt som partivännerna hade förväntat sig. Istället gjorde han ett annat val när han konverterade till katolicismen, skänkte bort allt han ägde och blev jesuit. Idag är han präst i katolska kyrkan och står därmed för värderingar som de flesta moderater skulle betrakta som reaktionära. Hör vad som ligger bakom hans livsval och hur han resonerar i värdefrågor som abort och homoäktenskap. I Jörgen Huitfeldts intervju reflekterar han också över det hyperindividualistiska samhälle han ville bana väg för som ung moderat politiker.