Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Samhälle |

Tankar kring påskupploppen

Polisbil som skadades i påskkravallerna. Foto: Jeppe Gustafsson/Shutterstock /TT

Efter Göteborgskravallerna 2001 utvecklade polisen särskild polistaktik och införde bland annat dialogpoliser. Men inom Polismyndigheten finns en ovilja att reflektera om polisens roll och nu gäller hårdare tag, vilket tyvärr fått olyckliga konsekvenser både för polispersonal och samhället, skriver polisforskaren Stefan Holgersson.

Av Stefan Holgersson | 3 maj 2022
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
ProfilLästid 16 minSkärmläsarvänlig
I korthet
År 2018 kontaktades jag av ett flertal polisanställda. Oberoende av varandra uttryckte de sin oro över ett framväxande förhållningssätt inom Polismyndigheten. De uppfattade att detta på sikt riskerade medföra ökad polarisering i samhället – och ett växande polishat. De menade att detta kunde leda till risk för att polispersonal både i tjänsten och privat blev utsatta för våld och andra typer av angrepp.

Påstötningarna ledde till en rapport.1 I rapportens förord konstaterade jag att den högsta polisledningen i Sverige visade ett ointresse av att få de frågor som behandlades i rapporten belysta och heller inte agerade för att det uppstod en fruktbar intern dialog kring dem. I rapporten drog jag slutsatsen att polisen ofta framställer sig själv som ett offer. Avsaknaden av en kritisk reflektion om att polisen faktiskt kan ha medverkat till en uppkommen problematik var ofta tydlig. Ett exempel som presenterades var hur polisledningen under många år hade ignorerat polispersonals varningar om den pågående utvecklingen i socioekonomiskt utsatta områden. Poliser pekade på att det var nödvändigt för polisledningen att agera, annars kunde det få en mycket olycklig utveckling som skulle ta stora polisiära resurser i anspråk.

I stället för att vidta åtgärder för att begränsa de problem som personalen varnade för, riktade sig Polismyndigheten in sig på att måla upp en tilltalande bild av polisens verksamhet.

Läs mer Visa mindre