Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Prova Kvartal Total i en månad helt gratis!
Prova Kvartal Total i en månad helt gratis!
Samhälle |

Vi slarvade bort försprånget inom telekom

Korea Telecom presenterade 2019, tidigare än planerat, ett supersnabbt 5G-mobilnät. Sydkorea är i dag världsledande inom telekom, skriver Bengt Nordström. Kvinnan på bilden deltog i lanseringen i Sydkorea. Foto: Ahn Young-joon/TT

Sverige blir förmodligen det sista landet i den industrialiserade världen som lanserar mobilstandarden 5G. På sätt och viss är det inte förvånande, skriver Bengt Nordström, vd för ett analysföretag inom telekom. Vi var ett pionjärland inom telekom fram till sekelskiftet men har successivt tappat det försprånget. Idag har Sydkorea redan ett rikstäckande 5G-nät och USA och Kina är på god väg, medan Sverige lanserar 5G först 2021.

Av Bengt Nordström | 7 maj 2020
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Profil I korthet Lästid 12 min Skärmläsarvänlig
I korthet

Sverige, Norden och Europa har i och med 5G tappat ledartröjan till Sydkorea med flera.

Marknadens avreglering och stenhård konkurrens i hela värdekedjan gav svenska framgångar. Liksom att vara först med ny teknik.

Telekomföretagen tjänade stora summor och frekvenstilldelning blev en slags skatt.

Europeiska politiker har haft ett kund-/väljarperspektiv med låga priser på mobila tjänster i fokus.

Hinder för konsolidering gjorde att investeringar i infrastruktur sjönk. Europeiska operatörer har investerat mindre än USA, Japan och Sydkorea de senaste tio åren.

För 5G är det nog för sent. Men vi kan bli ledande på 6G.

En mobilstandard beskriver hur mobiltelefoner och mobilnät ska kommunicera med varandra, oberoende av vilken operatör eller leverantör man använder. Redan på 1970-talet satsade de nordiska operatörerna på en gemensam nordisk mobilstandard NMT (första generationens mobilstandard), med stöd av leverantörer som Ericsson och Nokia. Resultatet var att Sverige och Norden blev ledande inom mobil kommunikation. Detta hade stor betydelse när andra generationens mobilstandard (GSM) skulle utvecklas, där nordiska operatörer och leverantörer hade framträdande roller. Det fanns helt enkelt ett know-how att bygga på. GSM, som invigdes i Sverige 1992, möjliggjorde bland annat sms och internationell roaming. Standarden togs fram inom ramen för CEPT (Europeiska organisationen för post- och telekommunikation) och ETSI (standardiseringsorgan för telekommunikation) för att skapa ett europeiskt mobiltelefonsystem.

Avregleringen av telemarknaden

Privatiseringen innebar att från och med den här tiden finansieras all mobil infrastruktur av den privata sektorn och dess kunder.

Ett avgörande beslut som fattades runt den här tiden var att avreglera marknaden för telekommunikationer.1 Det innebar att i princip varje land gick från att ha en statligt ägd operatör till att ha flera operatörer som i konkurrens agerade på marknaden. I början var det ett duopol2 som skapades med en konkurrent till den statligt ägda operatören (som även den successivt privatiserades) men stegvis ökades antal operatörer, i de flesta fall till tre till fyra per land. Privatiseringen innebar att från och med den här tiden finansieras all mobil infrastruktur av den privata sektorn och dess kunder.  

Läs mer Visa mindre