Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Samhälle |

Så lätt är det att stoppa en kraftledning

Skåne har påverkats av nedläggningen av stabil elproduktion, först kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck, sedan det gasdrivna Öresundsverket. Här högspänningsledningar som leder in mot Malmö. Foto: Johan Nilsson/TT

Skyddet för arter och habitat orsakade nyligen ytterligare ett bakslag för Svenska kraftnät, som nekades tillstånd för en ledning i Kalmar län. Samtidigt blir behovet av att få upp nya elledningar allt mer akut. Kommer Sverige lyckas elektrifiera när EU:s lagstiftning är stenhård och svenska myndigheter är ”skiträdda” för den, som en biolog säger till journalisten Johan Frisk i denna rapport om Sveriges hotande elkris.

Av Johan  Frisk | 3 november 2021
Johan Frisk är frilansjournalist som arbetar med undersökande journalistik, bland annat för Kvartal , Uppdrag granskning, magasinet Filter och Faktum.
I korthet Stöd KvartalLästid 10 minSkärmläsarvänlig
I korthet
  • Klimatomställningen kräver en kraftigt minskad användning av fossila energikällor. Den lösning som förespråkas är en elektrifiering av samhället som enligt vissa bedömare kommer att fördubbla Sveriges behov av el under de närmaste 20 åren.
  • Samtidigt produceras allt mindre el i södra Sverige då såväl kärnkraftverk som kraftvärmeverk har lagts ner. För att kunna transportera el från norra till södra Sverige behöver elnätet byggas ut. Regeringen vill tredubbla takten i utbyggnaden.
  • Men uppförandet av en elledning tar lång tid och drabbas ofta av förseningar, framför allt av lokala protester och utredningar av vilka naturvärden som riskerar att drabbas.
  • Bredfjället i Bohuslän är ett så kallat riksintresse som nyligen satte stopp för Svenska kraftnäts planer att dra en ledning över fjället. På andra platser stoppas ledningar med hänvisning till EU:s art- eller habitatdirektiv som ska skydda hotade arter.
  • Regeringen vill halvera tiden det tar att få upp en ledning och hos Svenska kraftnät finns förslag om att klassa vissa elnät som riksintressen. I slutet av året ska Svenska kraftnät åter utreda den planerade ledningen över Bredfjället.
Utställningen hade en dramatisk rubrik: Fjället – flykt och frihet. Den som tog sig till Bohusläns museum i juni 2012 kunde ta del av berättelser om människor som på 1600-talet hade flytt till Bredfjället undan den svenska statsmakten. En månad tidigare hade Svenska kraftnät beslutat att bygga en ny ledning som skulle gå genom en del av Bredfjället, för att förbinda Trollhättan och Lerums kommun. Flyktingarna och vargarna har för länge sedan lämnat Bredfjället, men platån som höjer sig över landskapet klarar fortfarande att sätta käppar i hjulen för statsmakten.

Läs mer Visa mindre