Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Testa Kvartal Total! 3 månader för 3 kr.
Testa Kvartal Total! 3 månader för 3 kr.
Samhälle |

All skolfrånvaro kan vara av ondo

Skolfrånvaro kan vara en viktig del av svensk skolas problem och samtidigt en del av lösningen, skriver Aggie Öhman. Foto: Philippe Bout/Unsplash.

Frånvaron är en central del av svensk skolas problem och samtidigt en del av lösningen, skriver Aggie Öhman som arbetar med  skolfrånvaro i skola och kommuner. Men frågan om frånvaro har länge sopats under mattan. Idag vet vi att 156 000 grundskoleelever var borta nästan en hel dag per vecka under hösten 2019. Under pandemihösten var frånvaron än mer omfattande.

Lyssna på texten
Laddar ...
Följ Kvartals poddar: Apple | Spotify
Av Aggie Öhman | 5 oktober 2021
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Profil Inlästa texterLästid 9 min Skärmläsarvänlig
I korthet
Skolverket presenterade nyligen en undersökning av skolfrånvaron i grundskolan och gymnasiet. Det visar sig att fler än 156 000 grundskoleelever är borta mer än 15 procent av skoltiden, det motsvarar nästan en hel dag per vecka.¹ Forskning visar att redan vid 10 procents skolfrånvaro kan det uppstå negativa konsekvenser.²

… det finns ett samband mellan närvaron i årskurs sex och sannolikheten att gå ut high school inom ett år från förväntad examen.

I USA kallar man denna skolfrånvaro för kronisk frånvaro. Sådan frånvaro i förskolan kopplas till låga skolresultat i första klass, och barn från låginkomstfamiljer drabbas mest. I samma studie konstateras att frånvaro påverkar studieresultaten oavsett ålder och att det finns ett samband mellan närvaron i årskurs sex och sannolikheten att gå ut high school inom ett år från förväntad examen.³ Forskning har också visat att så kallad kronisk frånvaro inte bara är en allvarlig riskfaktor för sämre skolresultat utan även för ungdomskriminalitet, psykiska problem, ekonomisk utsatthet och arbetslöshet senare i livet.4

Större frånvaro än man trott

156 000 frånvarande elever är långt fler än de 20 000 elever som svenska skolmyndigheter tidigare talat om som oroande.5 Eller de 70 000 elever med över 10 procents total frånvaro som uppskattades i rapporten Skolans tomma stolar 2016.6 Under pandemihösten 2020 hade en kvarts miljon elever högre frånvaro än 15 procent. Det är var fjärde elev i grundskolan. 13 000 elever var borta mer än halva skoltiden. Denna grupp var ungefär lika stor under pandemin som året innan.

Läs mer Visa mindre