Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Samhälle |

Säkerhetspolisens hemlighet från mordnatten

Poliser vid platsen där statsminister Olof Palme mördades i Stockholm. Foto: Ulf Karlsson/TT.

Natten då Olof Palme mördades hade Säkerhetspolisen en underrättelseoperation i centrala Stockholm som av allt att döma benämndes Cosi fan tutte.  Det visar nu utlämnade dokument, skriver docent Jan Almäng. Det enda om operationen som Palmeutredningen fått från Säkerhetspolisen är ett pm skrivet två år efter mordet.

Av Jan Almäng | 29 oktober 2021
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Profil Lyssna på texten I korthet Lästid 26 minSkärmläsarvänlig
I korthet

Män med kommunikationsradio observerades i centrala Stockholm under natten då Olof Palme mördades. Spekulationer och rykten uppstod: tillhörde de militär underrättelsetjänst, Stay Behind eller Säkerhetspolisen?

Nysläppta dokument visar att Säpos ”ryssrotel” hade personal i centrala Stockholm under mordnatten. 2018 sa en av dessa att de förmodligen övervakades ”av en spangrupp från Säpo och säkerligen även en från motståndarsidan”.

Operationen leddes av Tore Forsberg, ryssrotelns chef, och benämndes sannolikt Cosi fan tutte. Regeringen hemligstämplade operationen så sent som i augusti i år.

Av allt att döma var operationen inte riktad mot makarna Palme.

Säkerhetspolisens operation väcker två frågor: Var det säkerhetspoliser som observerades med kommunikationsradio under mordnatten? Kan operationen kopplas till den så kallade diplomatbuggningen – avlyssning av en sovjetisk underrättelseofficer i Stockholm?

En genomlysning idag skulle kunna bidra till att kasta ljus över mordnatten.

Strax efter mordet på Olof Palme den 28 februari 1986 fick polisen rapporter om män med walkie-talkier som ska ha rört sig i makarna Palmes närhet timmarna och dagarna före mordet. Palmeutredarnas intresse för de här observationerna var från början stort och dagarna efter mordet efterlystes dels observationer från allmänheten, dels internt hos polisen, ifall någon hade rört sig med walkie-talkie i centrala Stockholm under mordkvällen.¹

Knappt två veckor efter mordet tillsatte utredningen en särskild analysgrupp som skulle undersöka om makarna Palme hade varit övervakade före mordet. Gruppen dominerades av säkerhetspoliser och leddes av Berth Melén, kriminalkommissarie vid Säpo. En dryg månad senare återkom gruppen med en rapport. Slutsatsen var att Olof Palme förmodligen varit övervakad dygnet före mordet av två eller tre personer förutom mördaren.²

Vem talade i walkie-talkie?

Efter den ovan nämnda analysen hade det varit logiskt för utredningen att titta närmare på walkie-talkieobservationerna. Vilka var det egentligen som hade övervakat Olof Palme det sista dygnet och som hade setts med walkie-talkier i centrala Stockholm under mordkvällen?

Läs mer Visa mindre