Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Samhälle |

Så fick islamismen ideologisk legitimering av väst

Den franske författaren Jean-Paul Sartre 1952. Foto: Mary Evans/AF Archive

Med hjälp av den ideologiska legitimiteten i kulturella, politiska och akademiska miljöer i väst kan organiserade islamistiska grupperingar ogenerat uttrycka sitt förakt mot väst, medan ”västs” skattebetalare finansierar deras verksamhet. Eli Göndör, fil. dr i religionshistoria, skriver i Kvartal om processen som legitimerar islamismen.

Av Eli Göndör | 24 april 2019
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Profil I korthet Lästid 17 min Skärmläsarvänlig
I korthet

Islamisk politisk aktivism och salafi-jihadism verkar inte i ett vakuum utan påverkas av, och legitimeras i, den politiska och sociala miljö som omgärdar verksamheten.

/ Statsvetaren Olivier Roy menar att de ursprungliga teoretikerna för aktivister eller salafi-jihadister inte fick sin politiska skolning i religiösa skolor eller i moskéer. Snarare kom de efter umgänge med militanta marxister på universiteten i Europa att låna deras koncept och idéer, vilka de sedan laddade med begrepp från Koranen.

/ I Europa i allmänhet och i Sverige i synnerhet har postkolonial teori getts stort utrymme på universiteten, och i medierna har ställningstaganden ofta varit uppenbart påverkade av dessa teorier bortom vad som kan anses vara rimligt i ett journalistiskt perspektiv.

/ Med hjälp av den ideologiska legitimiteten i kulturella, politiska och akademiska miljöer i väst kan organiserade islamistiska grupperingar ogenerat uttrycka sitt förakt mot väst, medan ”västs” skattebetalare finansierar deras verksamhet.

/ Grundförutsättningen för de olika islamistiska berättelserna är en indelning i förövare, offer och rättvisa. Förövarna förtrycker muslimer och förpestar deras tillvaro, offren är muslimer och rättvisa uppnås genom att islam implementeras i samhället.

/ För att kunna överleva ideologiskt i en europeisk miljö måste den traditionella uppdelningen i vem som är förövare och offer omdefinieras. Muslimerna är fortfarande offren men Mellanösterns diktaturer som varande förövare har bytts ut mot en berättelse om Europas muslimfientliga koloniala och orientalistiska skuld.

Kunskapen om politisk och våldsinspirerad islamism har i Sverige på kort tid nått en  nivå lik den i övriga Europa. Två stabila rapporter, finansierade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ger en uttömmande bild både av hur ideologierna har formulerats genom historien samt hur miljöerna i Sverige ser ut. Muslimska Brödraskapets kopplingar till Sverige har granskats av docent Aje Carlbom från Malmö universitet. Den våldsuppmuntrande islamistiska miljön definierad som salafi-jihadistisk har granskats av bland andra docent Magnus Ranstorp vid Försvarshögskolan. [1]

De omnämnda miljöerna behöver naturligtvis skärskådas ytterligare för att förstås ännu  bättre. Men vad som fortfarande saknas i Sverige är en djupare diskussion om, och granskning av, hur dessa miljöer kommunicerar eller interagerar med vanligt förekommande uppfattningar i väst i allmänhet och i Sverige i synnerhet. I Frankrike, England och USA har den diskussionen pågått i ett par år, men i Sverige har den ännu inte börjat.

Läs mer Visa mindre