Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Samhälle |

Så riskerar polisen att driva upp konsumtionen av knark

Foto: Sauli Pulkkinen
Av Theo Hagman Rogowski | 19 augusti 2019
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
I korthet Stöd KvartalLästid 8 minSkärmläsarvänlig
I korthet

/ Syftet med att införa fängelse i straffskalan för narkotikabruk var att ge polisen rätt att använda tvångsmedel på misstänkta narkotikaanvändare och få fler av dem att sluta använda droger.

/ Sedan lagen infördes år 1993 har den aldrig utvärderats, men antalet personer som med tvång undersöks av polisen och tvingas lämna urin- eller blodprov har ökat. Det har också bruket och tillgången på narkotika gjort.

/ I en enkätundersökning med drygt 100 droganvändare svarar mer än 75 procent att konfrontation och kroppsbesiktning av polis är så obehagligt att de upplever en akut stressreaktion. Hela 40 procent uppgav att deras drogbruk ökade efter rättsväsendets insatser.

Hur självmedicinerar en droganvändare tror du? En undersökning tyder på att vissa som utsätts för polisens kroppsbesiktning upplever ett så akut stresstillstånd att de ökar sin drogkonsumtion. Regeringens nya hårdare tag mot narkotikan är en fortsättning på en redan bevisat misslyckad politik, skriver journalisten Theo Hagman Rogowski.

År 1993 skärper riksdagen narkotikastrafflagen. Narkotikabruk, som tidigare var ett bötesbrott, får fängelse på straffskalan. Nolltoleransmodellen som ska skapa det narkotikafria samhället har därmed nått sin kulmen.

Läs mer Visa mindre