Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Testa Kvartal Total! 3 månader för 3 kr.
Testa Kvartal Total! 3 månader för 3 kr.
Samhälle |

Så blev Sverige Landet Annorlunda

Den svenska vägen förbryllar många Foto: Jan Töve

Det nordiska samarbetet spelade en viktig roll under Sveriges framgångsår efter andra världskriget. Men på 70- och 80-talen vände sig Sverige bort från Norden och Europa och slog in på en Sonderweg med en alltmer avvikande politik inom skola, invandringspolitik och brottsbekämpning, och nu senast coronastrategi.

Christian Berggren, professor emeritus i industriell organisation vid Linköpings universitet, jämför länderna och ser en förklaring till Sveriges tidigare framgångar i en korporativ styrning av samhället, där organisationer på arbetsmarknaden tvingades ta ansvar för den förda politiken. Men den modellen övergavs och blev ersatt med en global och idealistisk agenda. Intressegrupperna behövde inte längre stå för konsekvenserna av sina krav. Arvet efter framgångsåren märks i dag mest i en svensk ovilja att lära av övriga Norden. Men Sverige har fortfarande en möjlighet att finna vägen tillbaka till toppen i ”världens lyckligaste” region, menar Berggren.

Lyssna på texten
Laddar ...
Följ Kvartals poddar: Apple | Spotify
Av Christian Berggren | 19 december 2020
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Profil Inlästa texterLästid 21 min Skärmläsarvänlig
I korthet
”Ja jag vill leva jag vill dö i Norden”, Richard Dybeck, 1844

Den svenska nationalsången uttrycker nordisk samhörighet med klangbotten i religion och språk, fornnordiska myter och berättelser, som senare förstärkts av demokratisk samsyn, starka arbetarrörelser och ambitiösa välfärdssatsningar. För efterkrigstidens föreningsaktiva generationer förblev Norden en central gemenskap även när länderna skilde sig militärstrategiskt. Fyrtio år före EU:s Maastricht- och Schengenfördrag avtalade Nordens länder om en gemensam, passfri arbetsmarknad med samma sociala förmåner för nordiska som för infödda medborgare1. Nordiska rådet och Ministerrådet sökte skapa politisk samordning, men fick främst kulturell betydelse. Viktigare var initiativ på medborgarnivå, till exempel Föreningen Nordens årliga vänortsmöten vilka kunde skapa livslånga vänskapsband2 eller samverkan inom akademin i forskningsbedömning, tidskrifter, konferenser och i det nordiska sommaruniversitetet som 2015 höll sitt 65:e sommarläger.3

Nordiskt samarbete skapade världens ledande telekomregion

Geografisk närhet, ekonomisk ö

Läs mer Visa mindre