Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Replik |

Upphandling enligt LOU ingen garanti mot korruption

I SOU 2022:14 föreslås att lagen om offentlig upphandling ändras så att allmännyttiga bostadsföretag kan bygga fler bostäder till lägre kostnader, skriver Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytt, i en replik. Foto: Unsplash/Ola Grönlund.

Korruptionen ökar inte om Allmännyttan inte behöver tillämpa lagen om offentlig upphandling (LOU), skriver Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta, i en replik till ”Korruptionen kan bli systemhotande” av Louise Brown.

Av Anders  Nordstrand | 21 september 2022
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
ProfilLästid 2 min Skärmläsarvänlig
I korthet
Antikorruptionsexperten Louise Brown skriver i Kvartal den 22 augusti att Sverige uppvisar allt fler kännetecken på ett korrupt samhälle. Ett ”skrämmande” exempel på detta skulle vara att Sveriges Allmännytta anser att de/allmännyttan inte ska behöva tillämpa lagen om offentlig upphandling (LOU). Men att en sådan förändring skulle öka korruptionen, det stämmer inte alls.

Bakgrunden är i korthet att den statliga utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning (SOU 2022:14) föreslår att lagen om offentlig upphandling ändras. Utredningen vill göra det möjligt för allmännyttiga bostadsföretag att bygga fler bostäder och genomföra fler renoveringar till lägre kostnader eftersom det håller hyrorna nere. Det är ett förslag som bidrar till att lösa den bostadskris vi har i Sverige.

Ökade byggkostnader

Sveriges Allmännytta, som är en bransch- och intresseorganisation med över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag, tycker att det är ett bra förslag. Byggkostnaderna har ökat mycket kraftigt vilket, driver upp hyrorna i nyproduktionen. Flertalet kommuner har bostadsbrist, och våra medlemmar vill bygga bostäder som så många som möjligt har råd att efterfråga. Allt som kan måste därför göras för att pressa ner byggkostnaderna.

”[LOU] försvårar och fördyrar de allmännyttiga bostadsföretagens byggande …”

Reglerna i lagen om offentlig upphandling har visat sig ha motsatt effekt. De försvårar och fördyrar de allmännyttiga bostadsföretagens byggande och leder därmed till högre hyror. Allmännyttan ska enligt lag bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer, men LOU begränsar möjligheterna och snedvrider på så sätt konkurrensen mellan allmännyttan och privata fastighetsägare. För oss är det självklart att samma villkor ska gälla för allmännyttiga och privata fastighetsägare som verkar på samma marknad.

Sveriges Allmännytta vill självklart motverka all form av korruption inom byggande och fastighetsförvaltning. Vi arbetar systematiskt för sund konkurrens på våra byggen. LOU innebär i sig ingen garanti mot korruption. Den upphandlande myndigheten har inte kontroll över hela kedjan med underentreprenörer.

Bo bra till rimlig kostnad

Om utredningens förslag förverkligas kommer de allmännyttiga bostadsföretagen inte att behöva tillämpa de detaljerade reglerna i LOU, men de grundläggande principerna om öppenhet och transparens ska självklart följas. De allmännyttiga bostadsföretagen omfattas också av offentlighetsprincipen vilket säkrar insyn.

Utredningens betänkande har under sommaren varit ute på remiss och förslaget har tillstyrkts av ett flertal remissinstanser, däribland Sveriges Kommuner och Regioner och de tre storstadskommunerna.

Sveriges Allmännytta kommer att arbeta vidare för att förslaget ska genomföras. Vårt arbete bedrivs dock inte med allmänna medel, vilket Louise Brown felaktigt påstår. Det finansieras med medlemsavgifter som i sin tur finansieras med hyresintäkter. Sveriges Allmännytta driver denna fråga för att vi vill att alla ska kunna bo bra till rimlig kostnad.

Redan prenumerant?
Du har läst en olåst artikel från Kvartal
Prenumerera för att få ta del av alla texter och poddar från Sveriges vassaste mediehus.

Redan prenumerant?
Testa Kvartal Total!
Första månaden gratis
Ingen bindningstid.
Till erbjudandet
Eller vill du bara läsa denna artikel?
Har du redan ett konto?
Skapa ett gratiskonto för att lyssna på Kvartals poddar helt kostnadsfritt
* Genom att skapa ett gratiskonto prenumererar du på vårt kostnadsfria nyhetsbrev – avsluta när du vill.