Mitt i coronakrisen rapporterar SOM-institutet vid Göteborgs universitet rekordstor pessimism i Sverige – och dessa data samlades in långt innan någon hade hört talas om covid-19. Sannolikt beror pessimismen på att allt fler bedömer invandringsfrågor och brottslighet som de viktigaste samhällsfrågorna, skriver Kvartals Henrik Höjer.

Endast 14 procent av svenskarna uppger att de valt bort flyget av klimatskäl det senaste året.

Frekvent cyklande är framför allt en grej för höginkomsttagare.

Mer än dubbelt så många män som kvinnor är positiva till kärnkraft.

Sådant och mycket annat kan man lära sig av årets siffror från SOM-institutet (Samhälle, Opinion, Medier), som släpptes den 1 april. Dessa siffror publiceras varje år av Göteborgs universitet och bygger på enkätsvar av tusentals svenskar i åldrarna 16 till 85 år.

Men ett centralt resultat är dock en allt större pessimism i landet – och denna bild formades långt före coronapandemin; enkätsvaren samlades in i slutet av förra året.

Åt fel håll

”Resultaten pekar på en negativ och pessimistisk bild av Sveriges utveckling”, säger Johan Martinsson, som är docent i statsvetenskap och föreståndare för SOM-institutet i ett youtubeklipp.

Endast 19 procent uppger att landet rent generellt utvecklas åt rätt håll. Medan rekordhöga 61 procent anser att landet går att fel håll. Det är alltså den mest negativa bedömningen av läget i landet som gjorts sedan man började ställa denna fråga år 2012. Då var siffrorna 30 respektive 39 procent. 

Han tror även att pessimismen kommer att fortsätta prägla Sverige i den nära framtiden.

Det finns ingen entydig förklaring, men pessimismen ser ut att växa i samband med att frågor kring lag och ordning samt migrationsfrågorna blivit allt viktigare för allt fler. Det säger Johan Martinsson över telefon. Han tror även att pessimismen kommer att fortsätta prägla Sverige även i den nära framtiden.

Johan Martinsson grundar detta på de rätt negativa ekonomiska bedömningarna många gör – bara sex procent anser att den svenska ekonomin har förbättrats det senaste året – och framför allt dagens coronakris, vars konsekvenser vi ännu inte kan överblicka.

För bara ett par år sedan var det 19 procent som menade att den svenska ekonomin hade förbättrats.

Svagt stöd för regeringen

En annan anledning till pessimism kan vara att bara 29 procent är nöjda med regeringens arbete – i en demokrati borde väl majoriteten vara rätt nöjda med regeringen?

Hela 51 procent anser att svenska medier inte berättar hela sanningen om viktiga samhällsfrågor.

Invandring/migration anses dessutom som den viktigaste samhällsfrågan – och den har ändå minskat något i betydelse sedan 2015. Även lag och ordning bedöms som en av de viktigaste samhällsfrågorna och har i år fått en all time high-ranking av svenskarna – och just denna fråga har mätts sedan 1990.

En annan sak som sticker ut – och kanske hänger ihop med ovanstående – är synen på medierna. Hela 51 procent anser att svenska medier inte berättar hela sanningen om viktiga samhällsfrågor, vilket är ett synnerligen dåligt betyg åt min egen yrkeskår. Ungefär lika många litar inte heller på att medierna är opartiska.

Analyserar man dessa siffror efter politiska sympatier så framgår, något förenklat, att vänstern litar på medierna medan högern inte gör det. Man kan fråga sig varför det är så – men även bland dem som anser sig vara ”klart vänster” så uppger så många som 34 procent att medierna inte berättar hela sanningen om viktiga samhällsfrågor. Bland dem som känner sig som ”klart höger” är siffran hela 74 procent.

Vi på Kvartal hoppas dock att ni litar på oss.