Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Samhälle |

Regeringen har abdikerat

Coronakrisen har blottlagt många brister i den svenska förvaltningsmodellen, skriver Inga-Britt Ahlenius. FOTO: ERICSSON MARCUS/Aftonbladet / TT

Under coronakrisen har vi inte bara fått en diskussion om smittspridning, flockimmunitet och liknande utan även en debatt om den svenska förvaltningsmodellen, om myndigheternas ställning och regeringens roll. Även frågan om ansvarsutkrävande har hamnat i fokus. Nu är det dags för en grundlig översyn över hur regeringskansliet fungerar, skriver Inga-Britt Ahlenius, tidigare bland annat chef för Riksrevisionsverket.

Lyssna på texten
Laddar ...
Följ Kvartals poddar: Apple | Spotify
Av Inga-Britt Ahlenius | 9 juni 2020
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Profil Inlästa texterLästid 10 min Skärmläsarvänlig
I korthet
I all diskussion om ett lands demokratiska arkitektur och det konstitutionella regelverket har frågan om ansvarsutkrävande en central roll. Tydliga processer för ansvarsutkrävande och konkreta möjligheter att ställa de styrande till svars är centrala för ett medborgerligt förtroende. Ansvar och makt är kopplade till varandra. När svenska och nordiska forskare för ett antal år sedan granskade de svenska grundlagarna var kommentaren om ansvarsutkrävande att ”den svenska grundlagen lämnar ett tomrum och behovet av konstitutionella reformer inom detta område framstår som stort”.1

Läs mer Visa mindre