Förbudet mot kroppsberöring, däribland att skaka hand, mellan kvinnor och män som inte är nära släkt, har sin bakgrund i en vers i Koranen som handlar om en grupp kvinnor som skulle avlägga trohetsförklaring till profeten Muhammad. Profeten skakade enligt vissa källor inte hand med kvinnorna. Utifrån denna vers och andra rättskällor har en stor grupp muslimska rättslärda, inom både sunni och shia, dragit slutsatsen att hälsning mellan kvinnor och män som inte har ett nära släktband med varandra ska ske utan kroppsberöring, dvs. utan ta i hand. Ett brott mot denna regel ses av dessa rättslärda som en syndig handling. Det finns dock även andra tolkningar.

Arbetsdomstolen reder i sin dom i mål nr A 46/17 ut varför ett företag som på grund av sin jämställdhetspolicy avbrutit en rekrytering av en person som vägrar röra vid människor av det andra könet, gjort fel och bör betala skadestånd. 15 augusti 2018.

Källa: Arbetsdomstolen.se