Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Kultur |

Public service – mellan husförhör och folkbildning

”Likt prästernas husförhör förr står i dag journalisterna i SVT för folkets uppfostran”, skriver Carl-Vincent Reimers. I bilden från augusti 2018 intervjuas Jonas Sjöstedt (V) av Anders Holmberg och Camilla Kvartoft, SVT. Foto: Urban Andersson/TT.

Likt prästernas husförhör i gamla tider är det i dag journalisterna i SVT som står för uppfostran och prövar folkets moral, skriver Carl-Vincent Reimers på Näringslivets medieinstitut. En undersökning visar att SVT i flera samhällsfrågor intar en tydlig konsensusposition, som att rovaktiga spelbolag ska bekämpas och att prostitution är något destruktivt. När studiosamtal handlar om EU-politik ställs sällan kritiska frågor och i samtal om gängkriminalitet undviks grundläggande orsaker.

Av Carl-Vincent Reimers | 18 juni 2020
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Profil I korthet Lästid 10 min Skärmläsarvänlig
I korthet

Lägerelden och det kyrkliga husförhöret är metaforer för dagens public service. Likt husförhör står journalisterna för folkets uppfostran, ställer frågor, testar kunskap, prövar moral.

I en ny studie av 50 studiosamtal i Aktuellt används medieforskaren Daniel C. Hallins modell som delar upp den offentliga debatten i konsensus, legitim kontrovers och avvikelser.

Det visar sig att i frågor om exempelvis droger, spelreklam och prostitution intar SVT en konsensusposition; att dessa bör bekämpas framförs som påståenden.

När ministrar intervjuas om EU-politik får de frågor som söker sakupplysning snarare än svar på kritiska frågor.

De ämnen som dominerar rör gängkriminalitet, värderingsfrågor (bland annat prostitution), klimat och utrikespolitik. Utkonkurrerade är ämnen som välfärd, skatter och arbetsmarknad.

Gängkriminalitet var det vanligaste ämnet i de undersökta studiosamtalen. Men journalisternas frågor är ensidiga med ett nästintill totalt fokus på kortsiktiga aspekter.

Det finns en etablerad metafor som ganska väl summerar public services svårfångade uppdrag i positiva ordalag: lägerelden. Liksom stenåldersmänniskan fick sin samlingspunkt kring lägerelden är tanken att den moderne svensken ska få sin via program i public service. Bänkade framför Agenda, Melodifestivalen eller På spåret formas inte bara vår gemensamma identitet som medborgare och kulturella varelser utan också referensramarna för det demokratiska åsiktsutbyte som vi kallar ”den offentliga debatten”. Minst lika passande metafor som lägerelden, när vi talar om public service, är det gamla kyrkliga husförhöret.

Läs mer Visa mindre