Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Testa Kvartal Total! 3 månader för 3 kr.
Testa Kvartal Total! 3 månader för 3 kr.
Samhälle |

Psykisk ohälsa existerar inte i ett vakuum

Foto: Unspalsh

Diskussionerna om vårt psykiska mående tenderar att bli polariserade, och vi kan inte utan vidare sätta likhetstecken mellan lidande, psykisk ohälsa och psykisk sjukdom, skriver Lotta Borg Skoglund, överläkare i psykiatri som har forskat inom beroendemedicin och neuropsykiatri. Hon påpekar att psykisk ohälsa inte existerar i ett vakuum utan hänger ihop med hur samhället är organiserat. Artikeln ingår i temat Generation Ångest.

Lyssna på texten
Laddar ...
Följ Kvartals poddar: Apple | Spotify
Av Lotta Borg Skoglund | 12 februari 2021
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Profil Inlästa texterLästid 9 min Skärmläsarvänlig
I korthet
Jag noterar med glädje att frågor kring vårt psykiska mående diskuteras allt flitigare i den allmänna debatten. En direkt och mycket positiv effekt av att vi talar öppet även om vårt mentala liv är att det minskar stigmat kring dessa tidigare skam- och tabubelagda delar av vårt mänskliga liv. Psykiska diagnoser har ju traditionellt sett inte varit något man skyltat med. Snarare har många människor gjort allt som står i deras makt för att inte avslöjas som någon som brottas med psykiska symtom eller lidande.

Men tack vare en ökad öppenhet och framgångsrik forskning har nedstämdhet, panikångest och alkoholproblem gått från att vara svagheter och karaktärsdefekter till något som kan drabba alla och som det finns god och evidensbaserad behandling för. Men tyvärr blir denna typ av komplexa frågor även lätt föremål för godtyckligt och subjektivt tyckande och diskussionerna tenderar ofta att bli polariserade. Ett dikotomt synsätt gynnar varken de personer som lever med psykiska diagnoser eller samhällets möjlighet att organisera sig för att förebygga och behandla dem.

Läs mer Visa mindre