Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Samhälle |

Pandemierna som förändrade världen

Spanska sjukan dödade mellan 25 och 100 miljoner människor. Foto från Östersund hösten 1918. FOTO: TT Nyhetsbyrån

Svåra pandemier och epidemier har varit mänsklighetens ständiga följeslagare. Många är idag bortglömda. Men vilka konsekvenser har de haft för samhället? Historikern Fredrik Charpentier Ljungqvist skissar utvecklingen, och konstaterar att de i regel skyndade på historiska processer som redan var igång.

Av Fredrik Charpentier Ljungqvist | 15 september 2021
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Lyssna på textenStöd KvartalLästid 11 minSkärmläsarvänlig
I korthet
Mycket har skrivits de senaste dryga ett och ett halvt åren om hur den pågående covid-19-pandemin kan komma att förändra världen. Frågan är dock ifall pandemin verkligen kommer att lämna några större, mer varaktiga, avtryck eller utgöra någon slags historisk milstolpe. Tidigare pandemier under historien, undantaget sådana som dödat en stor andel av de smittade, har sällan lämnat så tydliga avtryck att det går att säga att de effekter på samhället som ibland tillskrivs dem verkligen orsakats av dem. Utvecklingen som tillskrivs dem var redan på gång sedan tidigare, och pandemin bara accelererade en redan pågående process.

Tämligen säkert kommer en varaktig effekt av covid-19-pandemin bli mer omfattande distansarbete även efter det att smittspridningen avtagit. Det kommer, i sin tur, innebära en minskad efterfrågan på kontor i stadskärnorna, något som också påverkar näringsidkare såsom lunchrestauranger, caféer och affärer i stadskärnorna när fler arbetar hemma. Fler digitala möten och konferenser, och därmed färre arbetsresor, är en annan utveckling påskyndad av pandemin som säkerligen är här för att stanna. Det har nämligen visat sig fungera bra och spara tid och pengar. Sedan finns ju miljöaspekten.

Läs mer Visa mindre