Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

.

Opinionen just nu

I podden “Opinionen just nu” analyserar Kvartal i samarbete med Demoskop de senaste attitydförändringarna. 

Opinionen just nu

I podden “Opinionen just nu” analyserar Kvartal i samarbete med Demoskop de senaste attitydförändringarna. 

Förtroendet för regeringen är historiskt lågt. Men medborgarna ser fortsatt ljusare ekonomiska förhoppningar. I den här podden kommenteras senaste Opinionen just nu av Karin Nelsson, vd för Demoskop och Henrik Höjer, Kvartals vetenskapsredaktör. Opinionen just nu är ett samarbete mellan opinionsinstitutet Demoskop och Kvartal, där vi varje månad rapporterar om stämningsläget i Sverige.

Fler avsnitt

Var dådet i Kongsberg ett terrorbrott? Vem vinner på att Sverigedemokraterna brunstämplas? Hur lyckad var förintelsekonferensen i Malmö och varför upptäckte inte SD vit makt-kopplade tjänstemannen? Med Hanna Lindholm, SD-anknuten kriminologistuderande, Ulf Dahlsten, tidigare statssekreterare (S) och Jan Scherman, journalist och tidigare TV4-chef.
Vipeholm i Lund var Sverigens enda specialsjukhus för det som förr i tiden benämndes "sinnesslöa idioter". Under andra världskriget börjar dödstalen på Vipeholm att stiga drastiskt. Journalisten Thomas Kanger bestämmer sig, nästan 80 år senare, för att vända på varje sten för att ta reda på vad som hände: Vad dog de av? Och varför dog de? Nu är han övertygad om att ha hittat svaret.
Nyligen kom regeringens förslag på hur EU:s upphovsrättsdirektiv ska bli svensk lag. Med stöd av det ska redaktioner kunna få ersättning av techjättarna för det journalistiska material som de matar Google och de sociala medierna med. Men vilka incitament har dessa att komma till förhandlingsbordet? Ett underskattat hinder i public service-chefernas strävan efter ökad balans är de informella makthavarnas starka inflytande. På en redaktion kan en medarbetare med hög status ofta ha mer att säga till om än den som formellt är chef.
Lars Vilks slutar inte att vara kontroversiell för att han är död. Hur bör vi göra med rondellhunden och drivvedskonsten? Plus husbomben i Göteborg, ovaccinerade i hemtjänsten, övergreppen i katolska kyrkan och Moderaternas agerande mot Hanif Bali. Med Mustafa Panshiri, föreläsare, Mikael Sandström, fd statssekreterare (M) och Lisa Bjurwald, journalist och författare.
Lars Calmfors har befunnit sig nära makten i ett halvt sekel. I Fredagsintervjun berättar han om hur rasande förre finansministern Anders Borg blev över en rapport från Finanspolitiska rådet, ”jag tycker att han gick över gränsen där”. Calmfors har stor respekt för nuvarande finansministern och tillägger att Magdalena Andersson är mer kompetent än de flesta statsministrar som Sverige har haft. Och Lars Calmfors berättar också att utan mamma Wera, som var en av Sveriges första kvinnliga civilekonomer, hade nog yrkesbanan blivit en annan.
Fler avsnitt