Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content

Oberörbar eller ren?

Foto: LianeM / Mostphotos
Av Katarina Barrling | 4 maj 2016
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
I korthet Stöd KvartalLästid 13 minSkärmläsarvänlig
I korthet
  • Föreställningar om rent och orent finns i alla mänskliga kulturer. En sträng uppdelning fungerar styrande i moralfrågor och förstärker gruppens sociala ordning.
  • I nutida svensk politisk diskussion framställs demokratin som det renaste av värden, medan Sverigedemokraterna ses som det mest orena politiska elementet. Sd:s tillväxt genom demokratiska val innebär därför en komplikation för den som hyllar demokrati och samtidigt fördömer Sd.
  • Idén om den rena demokratin skyddas av övriga partier genom symbolhandlingar i syfte att isolera Sverigedemokraterna. Strategin tycks dock snarare stärka än försvaga det “smutsiga” partiets ställning i opinionen.
  • I takt med att såväl attityder som sakpolitiska beslut i Sverige förändras är nya uppdelningar att vänta mellan rent och orent på den politiska arenan. Miljöpartiets kris antyder att de hittills rådande gränserna börjat luckras upp.
Människans benägenhet att dela in världen i två kategorier, rent och orent, gör en komplicerad tillvaro skenbart enklare att hantera. I svensk politisk kultur ses Sverigedemokraterna som det orenas främsta företrädare. Snarare än genom rationell debatt bemöts de med besvärjelser – och isoleras som vid fysisk smitta. Katarina Barrling granskar idéerna om smuts och renhet i den svenska politiken ur ett universellt kulturperspektiv.

Men det är klart om man är islamist, ja då kan man inte representera demokratiska partier. Då får man faktiskt gå till Sverigedemokraterna.

Nalin Pekgul, tidigare socialdemokratisk riksdagsledamot, sade detta i SVT:s Agenda den 25 april. Orden kom något överraskande. Dels kastades de in, till synes opåkallat, sist i en intervju där ämnet var om Miljöpartiet blivit ett tillhåll för islamister (vilket Pekgul hävdade). Dels har Sverigedemokraterna inte främst gjort sig känt som ett tillhåll för islamister, eller uttryckt några ambitioner i den riktningen.

Läs mer Visa mindre