Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content

När Sverige var ett klansamhälle

Foto: kristian / Mostphotos
Av Dan Korn | 11 juni 2017
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Profil I korthet Lästid 15 min Skärmläsarvänlig
I korthet
  • Sveriges första skrivna lag, den äldre Västgötalagen från 1200-talet, vittnar tydligt om att det en gång var ett klansamhälle. Tvister reglerades till exempel mellan klaner (ätter) snarare än individer, och vid mord gällde olika straff beroende på offrets ursprung.
  • Klansamhället upplöstes successivt i Sverige med början under medeltiden. Viktiga steg i denna utveckling var att lagar infördes för hela riket, fridslagar stiftades och makten fördelades mellan skilda institutioner.
  • Individens trygghet är i en klankultur helt beroende av blodsband. Därför krävs välfärd och stark tillit till de statliga institutionerna för att motverka denna samhällsform.
  • Om det svenska rättsväsendet inte kan vinna tillit genom att effektivt bekämpa våldet i förorter, såsom stenkastning, hedersvåld eller vendettor, sker en återgång till klansamhällets rättsskipning i dessa miljöer.
Också Sverige präglades en gång av klankultur. Historien om hur klanernas makt försvann ger en ledtråd till hur de kan upplösas på andra håll i världen. Samtidigt syns tecken på klansamhällets återkomst i våra förorter i form av gängvåld, vendettor och moralpolis. För att stävja problemen måste rättsväsendet bevisa att det är att lita på, skriver Dan Korn.

När samhällsproblem uppmärksammas i vår tid och kopplas till invandring kommer påståenden om att detta inte har med invandring att göra som ett brev på posten. Ofta är det fråga om en relativisering som syftar till att blanda bort korten, tillkommen på grund av det antropologen Mikael Kurkiala kallar ”vår tids rädsla för skillnader”. [1] Man måste fråga sig varför människor som i ena stunden hyllar mångfald som ideal plötsligt inte vill se skillnader när det blir obehagligt. Hyllandet av mångfald innebär ju ett hyllande av skillnader. Och alla skillnader handlar inte om spännande maträtter och festliga danser. De handlar också om ett annat sätt att se på tillvaron, kommet ur ett annat samhällsskick.

Läs mer Visa mindre