Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

När Sverige var ett klansamhälle

Foto: kristian / Mostphotos
Av Dan Korn | 11 juni 2017
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
I korthet Stöd Kvartal
I korthet
  • Sveriges första skrivna lag, den äldre Västgötalagen från 1200-talet, vittnar tydligt om att det en gång var ett klansamhälle. Tvister reglerades till exempel mellan klaner (ätter) snarare än individer, och vid mord gällde olika straff beroende på offrets ursprung.
  • Klansamhället upplöstes successivt i Sverige med början under medeltiden. Viktiga steg i denna utveckling var att lagar infördes för hela riket, fridslagar stiftades och makten fördelades mellan skilda institutioner.
  • Individens trygghet är i en klankultur helt beroende av blodsband. Därför krävs välfärd och stark tillit till de statliga institutionerna för att motverka denna samhällsform.
  • Om det svenska rättsväsendet inte kan vinna tillit genom att effektivt bekämpa våldet i förorter, såsom stenkastning, hedersvåld eller vendettor, sker en återgång till klansamhällets rättsskipning i dessa miljöer.
Också Sverige präglades en gång av klankultur. Historien om hur klanernas makt försvann ger en ledtråd till hur de kan upplösas på andra håll i världen. Samtidigt syns tecken på klansamhällets återkomst i våra förorter i form av gängvåld, vendettor och moralpolis. För att stävja problemen måste rättsväsendet bevisa att det är att lita på, skriver Dan Korn.

När samhällsproblem uppmärksammas i vår tid och kopplas till invandring kommer påståenden om att detta inte har med invandring att göra som ett brev på posten.

Läs mer Visa mindre