Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Kultur |

När Jesus och Marx skulle frälsa världen tillsammans

Vietnamdemonstration i Lund 1972. Universitetsmiljön i Lund var ett centrum för 68-rörelsen, skriver Gunnar Hyltén-Cavallius. Staffan Hagblom/TT

Universitetsmiljön i Lund var ett centrum för 68-rörelsen, också bland kristna studenter. Där formerades ett nätverk som sedan kom att följas åt vidare in i framgångsrika karriärer inom akademi och kyrka. De många tongivande personernas rötter i vänsterrörelsen kan hjälpa till att förklara de förändringar som Svenska kyrkan genomgått under de senaste femtio åren, menar komminister emeritus Gunnar Hyltén-Cavallius.

Av Gunnar Hyltén-Cavallius | 12 mars 2020
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Profil I korthet Lästid 10 min Skärmläsarvänlig
I korthet

Under vänstervågen 1968 fanns även bland kristna studenter i Lund en vilja att närma sig Marx och socialismen.

 

Kristna Studentrörelsen i Sverige och tidskriften Inter Nos blev centrum för vänsterorienterade kristna studenter i Lund. Där grundlades ett nätverk av personer som sedan kom att få betydande positioner inom kyrka och akademi.

 

Inflytandet från vänstern märktes till exempel i intresse för miljö- och genusfrågor, stöd till gerillarörelser i diktaturens Latinamerika och i Palestina och skepsis mot traditioner och normer. Mycket av detta lever fortfarande kvar inom kyrkan.

 

Många trådar löper mellan 68-kyrkan och socialdemokratin. Partiet har målmedvetet sökt omforma Svenska kyrkan och föra ut sin politiska vision om ett socialistiskt samhälle med den stora organisationen Svenska kyrkan som verktyg, menar artikelförfattaren.

 

I sin roman Antikrists mirakler (1897) skildrar Selma Lagerlöf en undergörande Kristusbild, som kommit till småstaden Diamante på Sicilien. I själva verket är dock bilden en kopia. Det framgår om man granskar inskriptionen, där Jesu ord ”Mitt rike är icke av denna världen”1  i stället lyder ”Mitt rike är endast av denna världen”.

Läs mer Visa mindre