Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Krönika |

När fri åsiktsbildning blev ett hot

Saker som borde vara så självklara att de inte behöver motiveras visar sig då och då ha förlorat sin ställning; i stället börjar de beskrivas som något tvivelaktigt eller till och med hotfullt. Har den grundlagsfästa principen om fri åsiktsbildning passerat sitt bäst före-datum, undrar Kvartals Staffan Dopping i söndagskrönikan.

Lyssna på texten
Laddar ...
Följ Kvartals poddar: Apple | Spotify
Av Staffan Dopping | 14 februari 2021
Staffan Dopping är Kvartals poddredaktör. Han leder oftast Veckopanelen.
Profil Inlästa texterLästid 7 min Skärmläsarvänlig
I korthet
Kanslisvenska kan faktiskt vara både skön och förlösande, trots sin kruttorrhet.

Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad

  1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar som uttrycka tankar, åsikter och känslor
  2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden
  3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning
  4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats
  5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, och
  6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

Friheterna ovan är basala för att uttrycka sig milt. De återfinns i regeringsformens andra kapitel under delrubriken opinionsfriheter. Håll dem i minnet ett par minuter.

Läs mer Visa mindre